Πού καταντήσαμε!

Λυκούργος Νάνης, ιατρός
 
Σχόλιο από ΕΔΩ
Τουλάχιστον καγχασμό προκαλεί στους υγιώς φρονούντες ο ισχυρισμός με βάση τον οποίο ο αιρετικός μονοφυσίτης “διακρίνεται για την πιστότητά του στην παράδοση της Εκκλησίας”.
Παράδοση της Εκκλησίας και αίρεση είναι εκ διαμέτρου αντίθετες έννοιες και η μία αναιρετική της άλλης. Και η συγκεκριμένη αλήθεια κάθε άλλο παρά χρήζει αναλύσεως. Είναι στοιχειώδης.
Όσο για την “ανοικτότητα” και το “πρώτιστο άθλημα” του διαλόγου στα τα οποία διακρίνεται ο Αρμένιος θρησκευτικός ηγέτης και στα οποία επίσης αναφέρθηκε ο αξιότιμος κ. πρύτανης του ΕΚΠΑ τι να πει κανείς και τι να μολογήσει!Ο διάλογος είναι η νέα θεότητα του αιώνα μας, γνήσιο παράγωγο, έκφραση και έκφανση της “πολιτικής ορθότητας”! Ουδεμία νύξη για εν μετανοία επιστροφή στη μάνδρα της Ορθοδοξίας διά της αποπτύσεως και αποκηρύξεως των βδελυκτών πιστευμάτων των αιρετικών!
Αφού γίνεται διάλογος και οι θρησκευτικοί αρχηγοί τον διακονούν με πιστότητα αυτό μας φθάνει! Το όραμά μας είναι η “ανοιχτή κοινωνία”, η “ανοικτότητα”, “ο σεβασμός στη διαφορετικότητα” ( ο τελευταίος όμως δεν ισχύει όταν πρόκειται για τους αντιφρονούντες και ενισταμένους αντιοικουμενιστές), η “πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική κοινωνία”!
Πού καταντήσαμε!

Λ.Ν

 http://aktines.blogspot.gr/2014/10/blog-post_46.html