Λυπήσουμε με, Κύριε μου, τον αμαρτωλό στην ελεεινή κατάσταση που βρίσκομαι και δέξου με πάλι στη Χάρη Σου.
Δός μου πνεύμα δυνάμεως, για να με δυναμώνει να αντισταθώ στους πειρασμούς του διαβόλου και στην κακή συνήθεια της αμαρτίας.
Δός μου πνεύμα σωφρονισμού, για να σωφρονισθώ και να έλθω σε αίσθηση του εαυτού μου και να διορθωθώ.
Δός μου πνεύμα φόβου για να σε φοβούμαι και να φυλάττω τις εντολές Σου.

Δός μου πνεύμα αγάπης, για να σε αγαπώ και να μην απομακρύνομαι πλέον από κοντά Σου.
Δός μου πνεύμα ειρήνης, για να φυλάττει την ψυχή μου ειρηνική και να συγκεντρώνω όλους μου τους λογισμούς και να είμαι ήσυχος και ατάραχος.
Δός μου πνεύμα καθαρότητος, για να με φυλάττει από κάθε μολισμό.
Δός μου πνεύμα πραότητος, για να είμαι ήμερος στους αδελφούς μου Χριστιανούς και να απέχω από το θυμό.
Δός μου πνεύμα ταπεινοφροσύνης, για να μην φαντάζομαι υψηλά και υπερηφανεύομαι.
Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου.