Π. Σάββας 2012-09-09_Λόγος εἰς τό Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 09-09-2012 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι).