Π. Σάββας 2016-08-06_Λόγος στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Κύριου_Ἄγ. Θεόδωρου Στουδίτου_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 06-08-2016 (Κήρυγμα στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας).