Π. Σάββας 2014-12-24_Μέγα τό τῆς εὐσεβείας μυστήριον: Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 24-12-2014 (Κήρυγμα στήν ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων).