ΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1 Κατά Ματθαίον 1 Πράξεις των Αποστόλων 1,2
2 Κατά Ματθαίον 2 Πράξεις των Αποστόλων 3,4
3 Κατά Ματθαίον 3 Πράξεις των Αποστόλων 5,6
4 Κατά Ματθαίον 4 Πράξεις των Αποστόλων 7,8
5 Κατά Ματθαίον 5 Πράξεις των Αποστόλων 9,1
6 Κατά Ματθαίον 6 Πράξεις των Αποστόλων 11,12
7 Κατά Ματθαίον 7 Πράξεις των Αποστόλων 13,14
8 Κατά Ματθαίον 8 Πράξεις των Αποστόλων 15,16
9 Κατά Ματθαίον 9 Πράξεις των Αποστόλων 17,18
10 Κατά Ματθαίον 10 Πράξεις των Αποστόλων 19,2
11 Κατά Ματθαίον 11 Πράξεις των Αποστόλων 21,22
12 Κατά Ματθαίον 12 Πράξεις των Αποστόλων 23,24
13 Κατά Ματθαίον 13 Πράξεις των Αποστόλων 25,26
14 Κατά Ματθαίον 14 Πράξεις των Αποστόλων 27,28
15 Κατά Ματθαίον 15 Προς Ρωμαίους 1,2
16 Κατά Ματθαίον 16 Προς Ρωμαίους 3,4
17 Κατά Ματθαίον 17 Προς Ρωμαίους 5,6
18 Κατά Ματθαίον 18 Προς Ρωμαίους 7,8
19 Κατά Ματθαίον 19 Προς Ρωμαίους 9,1
20 Κατά Ματθαίον 20 Προς Ρωμαίους 11,12
21 Κατά Ματθαίον 21 Προς Ρωμαίους 13,14
22 Κατά Ματθαίον 22 Προς Ρωμαίους 15,16
23 Κατά Ματθαίον 23 Α’ Προς Κορινθίους 1,2
24 Κατά Ματθαίον 24 Α’ Προς Κορινθίους 3,4
25 Κατά Ματθαίον 25 Α’ Προς Κορινθίους 5,6
26 Κατά Ματθαίον 26 Α’ Προς Κορινθίους 7,8
27 Κατά Ματθαίον 27 Α’ Προς Κορινθίους 9,1
28 Κατά Ματθαίον 28 Α’ Προς Κορινθίους 11,12
29 Κατά Μάρκον 1 Α’ Προς Κορινθίους 13,14
30 Κατά Μάρκον 2 Β’ Προς Κορινθίους 15,16
31 Κατά Μάρκον 3 Β’ Προς Κορινθίους 1,2
32 Κατά Μάρκον 4 Β’ Προς Κορινθίους 3,4
33 Κατά Μάρκον 5 Β’ Προς Κορινθίους 5,6
34 Κατά Μάρκον 6 Β’ Προς Κορινθίους 7,8
35 Κατά Μάρκον 7 Β’ Προς Κορινθίους 9,1
36 Κατά Μάρκον 8 Β’ Προς Κορινθίους 11,12
37 Κατά Μάρκον 9 Β’ Προς Κορινθίους 13 & Προς Γαλάτας 1
38 Κατά Μάρκον 10 Προς Γαλάτας 2,3
39 Κατά Μάρκον 11 Προς Γαλάτας 4. 5
40 Κατά Μάρκον 12 Προς Γαλάτας 6, & Προς Εφεσίους 1
41 Κατά Μάρκον 13 Προς Εφεσίους 2,3
42 Κατά Μάρκον 14 Προς Εφεσίους 4,5
43 Κατά Μάρκον 15 Προς Εφεσίους 6 & Προς Φιλιπττησίους 1
44 Κατά Μάρκον 16 Προς Φιλιππησίους 2,3
45 Κατά Λουκάν 1 Προς Φιλιππησίους 4 & Προς Κολοσσαείς 1
46 Κατά Λουκάν 2 Προς Κολοσσαείς 2,3
47 Κατά Λουκάν 3 Προς Κολοσσαείς 4& Α’ Προς Θεσσαλον. 1
48 Κατά Λουκάν 4 Α’ Προς Θεσσαλονικείς 2,3
49 Κατά Λουκάν 5 Α’ Προς Θεσσαλονικείς 4,5
50 Κατά Λουκάν 6 Β’ Προς Θεσσαλονικείς 1,2
51 Κατά Λουκάν 7 Β’ Προς Θεσσαλονικείς 3 & Α’ Προς Τιμόθεον 1
52 Κατά Λουκάν 8 Α’ Προς Τιμόθεον 2,3
53 Κατά Λουκάν 9 Α’ Προς Τιμόθεον 4,5
54 Κατά Λουκάν 10 Α’ Προς Τιμόθεον 6 & Β’ Προς τιμόθεον 1
55 Κατά Λουκάν 11 Β’ Προς Τιμόθεον 2,3
56 Κατά Λουκάν 12 Β’ Προς Τιμόθεον 4 προς Τίτον 1
57 Κατά Λουκάν 13 Προς Τίτον 2,3
58 Κατά Λουκάν 14 Προς Φιλήμονα 1& Προς Εβραίους 1
59 Κατά Λουκάν 15 Προς Εβραίους 2.3
60 Κατά Λουκάν 16 Προς Εβραίους 4,5
61 Κατά Λουκάν 17 Προς Εβραίους 6,7
62 Κατά Λουκάν 18 Προς Εβραίους 8,9
63 Κατά Λουκάν 19 Προς Εβραίους 10,11
64 Κατά Λουκάν 20 Προς Εβραίους 12,13
65 Κατά Λουκάν 21 Καθολική Επιστολή Ιακώβου 1,2
66 Κατά Λουκάν 22 Καθολική Επιστολή Ιακώβου 3,4
67 Κατά Λουκάν 23 Καθολική Επιστολή Ιακώβου & Καθ.Ετπστ. Α’ Πέτρου 1
68 Κατά Λουκάν 24 Καθολική Επιστολή Ιακώβου 2,3
69 Κατά Ιωάννην 1 Καθολική Επιστολή Ιακώβου 4,5
70 Κατά Ιωάννην 2 Καθολική Επιστολή Β’ Πέτρου 1,2
71 Κατά Ιωάννην 3 Καθολική Επιστολή Β’ Πέτρου 3 & Καθ.Επιστ. Α’ Ιωάννου 1
72 Κατά Ιωάννην 4 Καθολική Επιστολή Α’ Ιωάννου 2,3
73 Κατά Ιωάννην 5 Καθολική Επιστολή Α’ Ιωάννου 4,5
74 Κατά Ιωάννην 6 Καθολική Επιστολή Β’ & Γ Ιωάννου
75 Κατά Ιωάννην 7 Καθολική Επιστολή Ιούδα 1 & Αποκάλυψις Ιωάννου 1
76 Κατά Ιωάννην 8 Αποκάλυψις Ιωάννου 2,3
77 Κατά Ιωάννην 9 Αποκάλυψις Ιωάννου 4,5
78 Κατά Ιωάννην 10 Αποκάλυψις Ιωάννου 6,7
79 Κατά Ιωάννην 11 Αποκάλυψις Ιωάννου 8,9
80 Κατά Ιωάννην 12 Αποκάλυψις Ιωάννου 10,11
81 Κατά Ιωάννην 13 Αποκάλυψις Ιωάννου 12,13
82 Κατά Ιωάννην 14 Αποκάλυψις Ιωάννου 14,15
83 Κατά Ιωάννην 15 Αποκάλυψις Ιωάννου 16
84 Κατά Ιωάννην 16 Αποκάλυψις Ιωάννου 17
85 Κατά Ιωάννην 17 Αποκάλυψις Ιωάννου 18
86 Κατά Ιωάννην 18 Αποκάλυψις Ιωάννου 19
87 Κατά Ιωάννην 19 Αποκάλυψις Ιωάννου 20
88 Κατά Ιωάννην 20 Αποκάλυψις Ιωάννου 21
89 Κατά Ιωάννην 21 Αποκάλυψις Ιωάννου 22
 http://www.orthmad.gr/index.php?q=node/391