Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

3)ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Μέσα στήν κκλησία γινόμαστε λοι «να».

πρώτη κκλησία, γία Τριάδα, τά Τρία Πανάγια Πρόσωπα, πού εναι νας Θεός, χουν μεταξύ Τους μια τέλεια κοινωνία γάπης. Ονθρωποι, μέλη τς «πίγειας κτιστης κκλησίας», καλούμαστε, παρατηροῦσε ὁ π. Πορφύριος, νά γίνουμε καί μες να, μοιάζοντες στόν να Τριαδικό Θεό.

Ατή λλωστε εναι σχατη προσδοκία καί τό πλέον εάρεστο (κατ’ εδοκίαν) θέλημα το Χριστο μας, πως τό ξέφρασε στήν ρχιερατική Του προσευχή: «να σιν ν»1.

Μέσα στήν κκλησία , τόνιζε π. Πορφύριος, γινόμαστε λοι να. λλοίμονο άν νιώθουμε μόνοι μας. Ατό σημαίνει τι δεν ζομε τό μυστήριο τς κκλησίας, που εναι τό μυστήριο τς νότητας.

Δέν εμαστε νταγμένοι σωστά μέσα στό σμα το Χριστοῦ,άν ξεχωρίζουμε τόν αυτό μας πό τούς λλους.

Εμαστε «λλήλων μέλη»2, καθένας εναι «σάρκα πό τήν σάρκα μας». πρόοδος τονός εναι πρόοδος λων καί πτώση τονός εναι πτώση λων.Τήν ασθηση, τι εμαστε λοι να σμα μέ κεφαλή τόν Χριστό, τή θεωροσε Γέροντας παραίτητο στοιχεο τς ταυτότητάς μας ς χριστιανν. λεγε, τι θά πρέπει νά κάνουμε δικές μας, τίς χαρές καί τίς λύπες λων τν νθρώπων. Προπάντων θά πρέπει νά πονμε καί νά ποθομε τή σωτηρία λων.

πόθος μας θά πρέπει νά εναι ὁ ἑξῆς: λοι ονθρωποι νά σωθον, νά μποῦν στόν Παράδεισο. Δέν θά πρέπει νά νδιαφερόμαστε μόνον γιά τήν προσωπική μας αἰώνια ἀποκατάσταση. σωτηρία μας, εναι στά χέρια τν δελφν μας. Σωζόμαστε λοι μαζί, ς κκλησιαστική κοινότητα, ς Σμα Χριστο, ς κκλησία· χι τομικά, διωτικά.

σωτηρία τν λλων εναι σωτηρία μας.

Εἶναι λάθος, δίδασκε ὁ π. Πορφύριος, νά προσευχόμαστε γιά τόν αυτό μας. Πρέπει νά προσευχόμαστε γιά τούς λλους, γιά νά σωθον ολλοι. μες πρέπει νά γινόμαστε συνεχς «να» μέ τούς λλους, πότε ταν σώζονται ολλοι, σωζόμαστε καί μες.

ληθινός χριστιανός μεριμνγαπητικά γιά τήν σωτηρία λου το κόσμου. Προσλαμβάνοντας συγκαταβατικά, κατά μίμηση το Χριστο, τούς πάντες καί τά πάντα –κτός μαρτίας- γίνεται «τος πσι τά πάντα».

μοναχός, πού γκαταλείπει τά γκόσμια, δέν πρέπει, νά τό κάνει ξεχωρίζοντας τόν αυτό του πό τούς λλους. ντίθετα πρέπει νά φεύγει πό τό πολυθόρυβο πέλαγος το κόσμου, γιά τόν ἑξῆς λόγο: γιά νά μπορε πλέον, περίσπαστα, στήν συχία, νά εναι νωμένος μέ τόν Θεό καί μέ λους, διά τς συνεχος προσευχς.

Φεύγει πό γάπη γιά τόν κόσμο, ὥστε νά μπορε νά εχεται συνεχς, ὥστε, εἰ δυνατόν, νά μήν χαθεῖ κανείς. Βγαίνει ξω πό τήν μικρή του οκογένεια, γιά νά νταχθε στή μεγάλη οκογένεια το Θεο.

γάπη το Θεογκαλιάζει λους, χι μόνο τή μικρή μας οκογένεια. Τό θέλημά Του εἶναι νά ἐνεργεῖ κατά ὅμοιο τρόπο καί ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὥστε νά γίνουμε ὅλοι μία μεγάλη οἰκουμενική, παγκόσμια οἰκογένεια.

Ατός εναι σκοπός τς κκλησίας δίδασκε π. Πορφύριος: Νά μς κάνει λους τούς νθρώπους «να», κατά μίμησιν τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Ἰω. 17,11.

2Ρωμ. 12,5.