Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 05-04-2008 (Σύναξη ἀνδρῶν)