Ἡ ἐλεημοσύνη δέ συνίσταται μόνο στό νά δίνεις χρήματα,

ἀλλά καί στό νά τά δίνεις μέ αἴσθημα χριστιανικῆς συμπάθειας.

Πρέπει νά κάνουμε τό καλό

καί νά παρέχουμε τή βοήθειά μας

θεληματικά, πρόθυμα, καρδιακά,

μέ σεβασμό καί ἀνυπόκριτη ἀγάπη πρός τούς φτωχούς.

Δέν πρέπει νά μᾶς κατέχει

κανένα αἴσθημα περιφρόνησης, ἀγανάκτησης ἤ ὀργῆς κι ἐκνευρισμοῦ.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

( δέκατη τρίτη ὀμιλία στή Β’ πρός Κορινθίους Ἐπιστολή )