Ἅγιος Δημήτριος τοῦ Ροστώβ.

 Μήν ἀγανακτεῖς, πού τά πράγματα δέν ἔρχονται πάντοτε ὅπως τά θέλεις ἐσύ στή ζωή σου. Δέν εἶναι δυνατόν, ἀλλά καί συμφέρον σου δέν εἶναι, νά γίνονται ὅλα κατά τή σκέψη σου, κατά τήν ἐπιθυμία σου. Κατά τό θέλημά σου.

 Ἡ σκέψις σου πολύ συχνά εἶναι πλανεμένη, ἡ ἐπιθυμία σου ἐμπαθής, τό θέλημα σου ὁλότελα ἐγωιστικό.

Καί ὁ Παντογνώστης Θεός φυσικά τό γνωρίζει αὐτό, ἔστω κι ἄν ἐσύ δέν τό συνειδητοποιεῖς.

Γι᾿ αὐτό καί δέν ἐπιτρέπει νά ἐκπληρώνονται πάντα οἱ ἐπιθυμίες σου, γιά νά μήν βλαφθεῖ ἡ ψυχή σου, ὁ πιό πολύτιμος θησαυρός, πού διαθέτεις.

 “Τί γάρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐάν τόν κόσμον ὅλον κερδίσει, τήν δέ ψυχήν αὐτοῦ ζημιωθῇ;” (Ματθαίος 16. 26).

http://proskynitis.blogspot.gr/