4.Μήν ἀπελπίζεσαι καί μήν ἀναβάλλεις, Εὐεργετινός, Τόμος 1, Κεφ. 1-2, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-8-2017 (Σύναξη)
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
http://HristosPanagia3.blogspot.gr