Μην αρνείσαι να προσεύχεσαι για κάποια ψυχή

(που σου το ζήτησε),

έστω και αν δεν διαθέτης καρποφόρα προσευχή.Διότι η πίστης εκείνου που ζήτησε την προσευχή,

έσωσε πολλές φορές και εκείνον που προσευχήθηκε

και μάλιστα με συντριβή καρδίας.

Μην υπερηφανεύεσαι, εάν προσεύχεσαι για άλλους και εισακούεσαι,

διότι η πίστης αυτών ενήργησε, ώστε να εισακουστεί η προσευχή σου
http://agathan.wordpress.com