ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΖ΄(37)

 Τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ

 Ἄν δανείσεις κάτι στόν ἀδελφό σου καί ἀργεῖ νά σοῦ τό ἐπιστρέψει καί θέλεις νά τοῦ τό θυμίσεις, μίλησέ του μία φορά –γιατί συχνᾶ ξεχνᾶ κανείς.Ἄν πάλι ἐσύ δανειστεῖς κάτι ἀπό ἄλλον καί ἐκεῖνος ἀπό σεβασμό δέν σοῦ τό θυμίσει, ἐσύ ὡστόσο, γιά τό φόβο τοῦ Θεοῦ, μή θελήσεις νά τοῦ τό στερήσεις. Γιατί λέει ἡ Γραφή: «Μήν ἔχετε κανένα χρέος σέ κανέναν, ἐκτός βέβαια ἀπό τή μεταξύ σας ἀγάπη»1.

   Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΑΓΙΩΝΠΑΤΕΡΩΝ»

 Εὐεργετινόςτόμος β΄

Ἐκδόσεις:«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

1Ρωμ. Ιγ΄ :8

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ», γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/