Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Εἶναι θαυμαστό τό γεγονός! Ὅταν ψυχή μας ἔρχεται σ᾿ ἐπαφή μέ κάποιον πού δέν πιστεύει κι εἶναι ἀδιάφορος γιά τό Θεό, νιώθει μιά ἀποστροφή πρός αὐτόν. Κι διάβολος προσπαθεῖ νά τό ἐκμεταλλευτεῖ αὐτό καί νά μεταβάλλει αὐτήν τήν ἁπλή ἀποστροφή σέ περιφρόνηση καί μίσος. Γιά νά μήν πέσουμε στήν παγίδα τοῦ διαβόλου καί τόν ὑπηρετήσουμε ὑπακούοντας στίς ὑποδείξεις του, πρέπει νά ποῦμε μέσα μας:«Νιώθω μιά ἀποστροφή καί ψυχρότητα πρός τόν ἀδελφό μου, λόγω τῆς ἀποστροφῆς καί ψυχρότητας πού ἔχει κι αὐτός γιά τό Θεό μου, μά δέ νιώθω οὔτε μίσος οὔτε κακία γι᾿ αὐτόν. Ὑποφέρω κι ἐγώ μαζί του, ἐπειδή εἶναι ἕνα ἄρρωστο μέλος μου. Θέλω νά τόν θεραπεύσω μέ πραότητα, νά τοῦ πῶ πώς ἔτσι πού κάνει κοντράρει τόν ἑαυτό του, μήποτε δῷ αὐτοῖς Θεός μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας (Β΄Τιμ. Β΄ : 25). Ἄν ἀποκτήσει συμπάθεια γιά τούς ἄλλους καί δέν ἀσχολεῖται μόνο μέ τόν ἑαυτό του, γιά τό δικό του τό καλό μόνο καί τίς ἀπολαύσεις του, θά τόν συμπαθήσω κι ἐγώ μέ τή σειρά μου».

Πρέπει νά τούς ἀγαπᾶς ὅλους καί νά παρατηρεῖς τόν ἑαυτό σου. Μήπως εἶσαι κι ἐσύ ψυχρός κι ἀδιάφορος γιά τό Θεό καί τόν πλησίον σου;

Κι ἄν αὐτό εἶναι ἀλήθεια, τότε γιατί πετροβολεῖς τόν ἀδελφό σου;

Οἱ πέτρες πού πετᾶς σ᾿ ἐκεῖνον θά γυρίσουν πίσω σ᾿ ἐσένα.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://www.hristospanagia.gr/