Κάποτε βασάνισε τον Άγιο Νήφων ο εξής λογισμός: *”Μήπως είναι καλύτερα να κάθομαι σ’ ένα μέρος και να ζητώ το έλεος του Θεού απ’ το να τρέχω στους ναούς;”*

_Δεν άργησε ο φιλάνθρωπος Θεός να του αποκαλύψει και πάλι ότι *κάθε φορά που ένας άνθρωπος πάει σε εκκλησία, τα βήματά του μετρούνται από τους αγίους αγγέλους*, για να μετατραπούν σε ουράνιο μισθό την ημέρα της Κρίσεως._
_Και ακόμα πως *οι φύλακες άγγελοι των ιερών ναών σημειώνουν ποιοι μπαίνουν μέσα* και δίνουν αναφορά κάθε βράδυ στις αγγελικές δυνάμεις που κυκλώνουν το ουράνιο θυσιαστήριο._
_Τότε οι άγγελοι του ουρανού με περισσότερη προθυμία ψάλλουν λέγοντας:”Πόσο μεγάλο και τιμητικό είναι για αυτούς τους ανθρώπους το ότι δεν παύουν να δοξάζουν τον Θεό μολονότι ζουν μέσα στη ματαιότητα του κόσμου!’ Ας σπεύσουμε λοιπόν και εμείς πρόθυμα να λατρεύσουμε την Παναγία Τριάδα, ψάλλοντάς της τον τρισάγιο ύμνο.’_
*Αφού πληροφορήθηκε ο Νήφων όλα αυτά από το Άγιο Πνεύμα, αγωνιζόταν να προσεύχεται αδιάλειπτα, καταφεύγοντας κάθε τόσο στις εκκλησίες.*
 
*Αγίου Νήφωνος Επισκόπου Κωνσταντιανής*