Στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στάλθηκε από τον Θεό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Δεν ξέρω αν ξέρετε, πώς ερμηνεύεται η λέξη Γαβριήλ. Γαβριήλ ερμηνεύεται θεάνθρωπος! Θεός και άνθρωπος ερμηνεύεται το «Γαβριήλ».
Γι’ αυτό ο Θεός έστειλε το ανάλογο πρόσωπο, στον ανάλογο ρόλο, ώστε και με το όνομα ακόμη του Αρχαγγέλου να ομιλεί γι’ αυτό που πρόκειται να γίνει.
Ο Άγιος Σωφρόνιος αναφέρει συγκεκριμένα, ότι έστειλε ο Θεός τον Αρχάγγελο Γαβριήλ για να δηλώσει, ότι Αυτός που θα γεννηθεί από την Θεοτόκο, θα είναι Θεός και Άνθρωπος!
Ο Αρχάγγελος τα πρώτα λόγια που είπε της Παναγίας μας ήταν:
– Χαίρε Κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου… ευλογημένη συ εν γυναιξίν (Λουκ. 1,28)
Η ιδία η Παναγία αντέδρασε και ταράχτηκε στα λόγια αυτά. Και δεν μπήκε αμέσως σε συζήτηση – όπως έκανε η Εύα με τον όφη (τον Διάβολο) και έπεσε – αλλά με σωφροσύνη και ταπείνωση διελογίζετο τι είναι το γλυκόλογο, όπως θα λέγαμε, γιατί βέβαια είναι κολακευτικά τα λόγια. Είναι κουμπωμένη η Παναγία και φοβάται. Και επεμβαίνει ο Αρχάγγελος και της λέει:
– Μη φοβού Μαριάμ. Εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ. (Λουκ. 1,30)
Και της ανακοινώνει ότι θα γεννήσει υιόν, τον Ιησούν, ο οποίος θα είναι μέγας στην αγιότητα και θα βασιλεύσει στους αιώνες ως αιώνιος βασιλεύς.
Και ρωτάει τον Αρχάγγελο η Παναγία:
– Πως έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω; (Λουκ. 1,34)
Πώς θα συλλάβω παιδί, εφόσον δεν γνωρίζω άνδρα; Τα βλέπει ανθρώπινα τα πράγματα η Παναγία. Και ρωτάει πώς θα γίνει αυτό το πράγμα…

Ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό, απαντάει στην Παναγία με έναν δικό του τρόπο και της λέει το εξής: Μη ζητάς άνδρα και γυναίκα για να έχουμε ένα παιδί, όταν αυτό που θα γεννηθεί είναι υπέρ – φύση. Είναι ανώτερος αυτός ο τρόπος της γεννήσεως. Διότι αν γνώριζες άνδρα, δεν θα γινόταν αυτό, θα γεννούσες έναν άνθρωπο ακόμη, άρρωστο που θα έχει ανάγκη από ιατρό. Εμείς θέλουμε Παναγία να γεννήσεις τον Σωτήρα. Δεν θέλουμε να γεννήσεις έναν άνθρωπο ακόμη…
Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της λέει:
– Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι…
Είναι σαν της είπε ο Αρχάγγελος: «Μήπως ξέρω πως; Ούτε στάλθηκα από τον Θεό να σου πω, πως θα γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ στάλθηκα να σου πω, τι θα γίνει. Το πώς θα γίνει είναι ένα μυστήριο…».
Και αυτό είναι μία απάντηση για εμάς, που παρότι είμαστε κινητά μυστήρια, δεν έχουμε λύσει τίποτα γύρω από τον εαυτόν μας, εξακολουθούμε να ζητάμε με ποιό τρόπο έγινε η σύλληψη της Παρθένου και εφόσον δεν στηρίζεται στη λογική μας, στη μόρφωσή μας, στην επιστήμη μας, την απορρίπτουμε…
Οι Πατέρες αναφορικώς με την σύλληψη λένε, ότι δεν την έκανε μόνο το Πνεύμα το Άγιο, την έκανε η ιδία η Αγία Τριάδα. Και ο Χριστός ενήργησε για τη φάτνη, που θα έμπαινε μέσα εκεί και ο Πατήρ και το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λένε οι Πατέρες. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, στέκεται.
Όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στη συνέχεια την ανέφερε ότι η συγγενής της, η Ελισάβετ είναι στο 6ο μήνα παρότι στείρα και για τον Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατο, η Παναγία σήκωσε τα χέρια και είπε:
– Ιδού η δούλη του Κυρίου. Γένοιτο μοι κατά το ρήμα σου. (Λουκ. 1,38)
Παραδόθηκε η Παναγία. Και όταν υπέγραψε ότι δέχεται, ο Αρχάγγελος αναχώρησε.
Δημήτριος Παναγόπουλος ο Ιεροκήρυξ