”Μήν ἰσχυρίζεστε ὅτι ὁ Θεός κρύβεται ἀπ’ τούς ἀνθρώπους, μή λέτε πώς οἱ ἄνθρωποι τό Θεῖο φῶς δέ βλέπουν, ἤ κι ὅτι εἶναι ἀδύνατο στά χρόνια τά δικά μας. Ποτέ δέν εἶναι, φίλοι μου, ἀδύνατο σᾶς λέγω, ἀλλά παραεῖναι δυνατό γιά ὅλους αὐτούς πού θέλουν…”
 
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος(Ὕμνος ΚΖ΄ 128-132)
 
πηγή
 
https://proskynitis.blogspot.com/2022/03/blog-post_85.html