Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Μή νιώθεις προσβολή ἄν κάποιος σοῦ μιλήσει  σοῦ φερθεῖ,ἄσχημα.

Ἐσύ μιλᾶς  συμπεριφέρεσαι πάντα καλά κι εὐγενικά στούςἄλλους;

Συχνά δέ φέρεσαι ὑποκριτικά;

Συνομιλεῖς πάντα εἰλικρινά μέ τό Θεό τήν ὥρα τῆςπροσευχῆς, χωρίς νά ὑποκρίνεσαι;

Πολλές φορές τά χείλη σου δέ μιλοῦν τή γλώσσα τῆς ἀλήθειας ἐνῶ  καρδιά σου ψεύδεται;

Βαδίζεις μέ εἰλικρίνεια κι ἁπλότητα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ;

Ἄν ἐσύ  ἴδιος δέν εἶσαι δίκαιος κι εἰλικρινής ἀπέναντι στό Θεό καί τούς ἀνθρώπους, ἀλλά πολλές φορές ψεύδεσαι καί ὑποκρίνεσαι, τότε μήν ἐκνευρίζεσαι ὅταν οἱ ἄλλοι σοῦ φέρονται ὑποκριτικά, χωρίς εἰλικρίνεια. «Δί᾿ ὧν τις ἁμαρτάνει, διά τούτων κολάζεται» (Σοφ. Σολ. Ια΄ : 16), μᾶς λέει σοφός Σολομῶν. Νά ᾿σαι ἐπιεικής στούς ἄλλους ἐκεῖ πού καί σύ σφάλεις καί ἁμαρτάνεις.

**

Πίστευε ἀπόλυτα, πώς τόσο  κακία τοῦ διαβόλου ἐναντίον σου ὅσο κι  δική σου κακία, δέ θά μπορέσουν νά κατανικήσουν τό ἀνέκφραστο καί ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἡ κακία τοῦ διαβόλου ἐναντίον σου εἶναι πολύ μεγάλη, μά τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄπειρα μεγαλύτερο. Γι᾿ αὐτό σέ καιρούςἀμφιβολίας, ὀλιγοπιστίας, βλασφημίας, κακεντρέχειας,φθόνου, πλεονεξίας, ἀπληστίας κι ἀθέλητης ὑποκρισίας, νά ἱκετεύεις τόν Κύριο μέ ἐλπίδα. Καί νά ᾿σαι σίγουρος πώς ἡ ἄπειρη καλοσύνη Του θά καταδεχτεῖ νά σέ ἐλεήσει, ἐάν ἀποστραφεῖς τήν κακία σου.

**

Κύριε, βοήθησέ με! Δῶσε μου τή χάρη Σου γιά νά μπορῶ ν᾿ἀγαπῶ ὅλους τούς ἀνθρώπους ὅπως τόν ἑαυτό μου. Νά μήν ἐκνευρίζομαι μαζί τους γιά κανένα λόγο, ὥστε νά μήνὑπηρετῶ τό διάβολο μέ τή συμπεριφορά μου. Βοήθησέ με νά σταυρώσω τή φιλαυτία μου, τήν ὑπερηφάνεια, τήνἀπληστία, τήν ἀπιστία καί τ᾿ ἄλλα πάθη μου. Ὄνομά μας ἄςγίνει  ἀμοιβαία ἀγάπη. Βοήθησέ με νά πιστέψω ἀπόλυτα πώς Ἐσύ εἶσαι τά πάντα γιά ὅλους μας· πώς δέν πρέπει νά μεριμνῶ καί νά φροντίζω γιά τίποτα· πώς Ἐσύ εἶσαι ὁ μοναδικός κι ἀληθινός Θεός μου, κανένας αλλος Θεός δέν ὑπάρχει ἐκτός ἀπό Σένα. Ἕνωσέ μας ὅλους μέ τό σύνδεσμο τῆς ἀγάπης. Ἄς καταφρονήσουμε κι ἄς ἀποτινάξουμε σάν σκόνη ἀπό πάνω μας ὅ,τι μᾶς χωρίζει καί μᾶς ἐμποδίζει ἀπότό ν᾿ ἀγαπᾶμε ἀλλήλους. Γένοιτο, Κύριε! Γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/