Μή συνηθίζεις νά κουβεντιάζεις γιά πράγματα, πού δέν εἶδες μέ τάἴδια σου τά μάτια, σάν νά τά ἔχεις δεῖ.

 Μήν βεβαιώνεις μέ πεποίθηση ἐκεῖνα, πού ἔχεις μόνο ἀκούσει.

Συνήθιζε τή γλώσσα σου νά λέει πάντα ἀλήθεια.

Τό ψέμα γεννιέται συχνά ἀπό τήν ἐπιθυμία, νά ἀρέσουμε στούς

ἀνθρώπους κι ἀπομακρύνει ἀπό τήν ψυχή, τόν φόβο τοῦ Θεοῦ.

Ἀββάς Ἠσαΐας ὁ Ἀναχωρητής.

http://proskynitis.blogspot.gr/