Κάθε μέρα αμαρτάνουν οι άνθρωποι, αλλά οι αμαρτίες τους δεν είναι προς θάνατον. Μία αμαρτία υπάρχει προς θάνατον, η αμετανοησία. Στο μοναστήρι η αμετανοησία εκφράζεται ως ανεξομολογησία, ακοινωνησία με τον Γέροντα.Όποιος αρχίζει να χωρίζη από τον Θεόν, πρώτα χωρίζει από τον Γέροντα, διότι το ενωτικό στοιχείο με τον Θεόν είναι ο Γέροντας. Έτσι, πρώτα χτυπάει γρονθιές στον Γέροντα και μετά χωρίζει από τον Θεόν. Τότε ισχύει το «αποβαλλέσθω». Δηλαδή, η αμαρτία προς θάνατον οδηγεί το μέλος στην απομάκρυνσι από την αδελφότητα.
Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης