Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι (Ματθαίου κεφ.5, στίχος 1), Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 24-8-2017 (Ὁμιλία σέ νέους)

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
http://www.HristosPanagia.gr