Π. Σάββας 2008-08-24_Ματαιότης ματαιοτήτων_2ο Μέρος, Ἐκκλησιαστής_Παλαιά Διαθήκη_mp3.

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 24-08-2008 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).