Ἡ δέ τοῦ κόσμου ἀπόλαυσις παράγει ὡσεί σκιά. Τά πάντα εἶναι ἐνύπνια, ὡς πομφόλυγες διαρρήγνυνται. Ματαιότης τά πάντα!»

Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής

http://omothimadon.gr/?p=39466