Μεγάλον κακόν ἡ καταλαλιά, ὅπως ἀκριβῶς τό μικρόν τιμόνι τοῦ καραβιοῦ ὁδηγεῖ ὅπου θέλει τό καράβι, ἔτσι καί ἡ γλῶσσα ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπον εἴτε εἰς τό καλόν εἴτε εἰς τό κακόν.

( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

http://omothimadon.gr/?paged=4