ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑ
1. ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ – ΕΔΩ
2. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ – ΕΔΩ
3. ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ – ΕΔΩ
4. ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ – ΕΔΩ
5. ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ – ΕΔΩ


6. ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΟΣ – ΕΔΩ
7. ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ – ΕΔΩ
8. ΟΓΔΟΟΣ ΤΟΜΟΣ – ΕΔΩ
9. ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ – ΕΔΩ
10. ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ – ΕΔΩ
11. ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ – ΕΔΩ
12. ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ – ΕΔΩ
 
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
Εκδότης:
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ
ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 
 
https://wra9.blogspot.com/2023/01/blog-post_40.html