* ….Καταπατοῦμε τό νόμο τοῦ Θεοῦ. Στά σκουπίδια ῥίχνουν τά ἀθῷα ἔμβρυα πού φονεύουν. Γι᾿ αὐτό δέ βλέπουμε προκοπή. Κατά ἕναν ὑπολογισμό στή χώρα μας γίνονται 400.000 ἐκτρώσεις τό χρόνο! Σβήνουμε ὡς λαός, διότι φύγαμε ἀπό τό Θεό. Μερικούς τύπους μόνο κρατοῦμε, ἡ οὐσία ἔφυγε. Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσῃ. Ὅταν ὁ Μπούς, ὁ πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς, ἐπαινοῦσε κάποτε τήν Ἑλλάδα, τότε ὁ Ὀζάλ, ὁ πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας, τοῦ εἵπε· – Ἡ Ἑλλάδα παλαιά εἶχε μιά δόξα· τώρα τί εἶναι; ἕνα γηροκομεῖο. Δῶστε μας ἄδεια καί σέ μιά βδομάδα τήν καταλαμβάνουμε…
Δέν ὑπάρχουν φρουροί. Τό 1912 ἕνας Ἑλληνας πέθαινε τό πρωΐ, καί μέχρι τό βράδυ γεννιόταν ὀχτώ παρακαλῶ· τώρα ἕνας Ἑλληνας πεθαίνει τό πρωΐ, καί  μέχρι τό βράδυ μισός γεννιέται!…


Τώρα, ἐκεῖ πού φτάσαμε, συχνά οἱ γυναῖκες εἶναι ἄστοργες. Τό μεγάλο ἁμάρτημά τους εἶναι οἱ ἐκτρώσεις, πού εἶναι φόνος. Γιατροί ἐπίορκοι σφάζουν τά παιδάκια ὅπως ὁ χασάπης τά ἀρνάκια, καί πλουτίζουν. Σέ λίγο αὐτή ἡ πατρίδα δέν θά ᾿ χῇ παιδιά, θά γίνῃ γηροκομεῖο. Γυναῖκες καί κορίτσια πού μ᾿ ἀκοῦτε, τέτοιο ἁμάρτημα μήν κάνετε στή ζωή σας· θά κολαστῆτε. Προτιμότερο νά γκρεμίσῃς μιά ἐκκλησία παρά νά χαλάσῃς ἕνα παιδί. Μεγάλο ἔγκλημα οἱ ἐκτρώσεις καί γενικῶς ἡ ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας.

Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο