ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ από τον κ.Ιωάννη Κολιτσάρα

                                 

Τῆς Ἐξόδου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ. 12, 51 & 13, 2 καὶ ἐκλογὴ)

 

Εξ. 12,51                      Κατά την ημέρα εκείνην απελευθέρωσε ο Κύριος τους Ισραηλίτες και τους έβγαλε από την γη της Αιγύπτου με όλη τους τη δύναμη.

 

Εξ. 13,1                      Είπε ακόμη ο Κύριος προς τον Μωϋσή·

Εξ. 13,2                “να αφιερώσεις σε εμένα κάθε πρωτότοκο, κάθε πρωτογέννητο μεταξύ των Ισραηλιτών από ανθρώπου έως κτήνους, το οποίο ανοίγει μήτρα, διότι τούτο ανήκει σε εμένα”.

Εξ. 13,3                      Είπε ο Μωϋσής προς τον λαό· “να ενθυμείσθε την ημέρα αυτή, κατά την οποία εξήλθατε από την χώρα της Αιγύπτου, από τον οίκο αυτό της φοβερής δουλείας. Διότι κατά την ημέρα αυτή δια της παντοδυνάμου δεξιάς Του σας έβγαλε ο Θεός από εδώ. Κατά την ημέρα αυτή δεν θα φάγετε άρτο, που έχει προζύμι.

Εξ. 13,4                     Διότι σήμερα κατά τον μήνα τούτο των νέων σιτηρών εξέρχεσθε σεις ελεύθεροι από την Αίγυπτο.

Εξ. 13,6                     Επί εξ ημέρες θα τρώγετε άρτο χωρίς προζύμι. Η εβδόμη ημέρα- όπως και η πρώτη- θα είναι επίσημος εορτή του Κυρίου.

Εξ. 13,7                      Άρτο χωρίς προζύμι θα τρώγετε επί επτά ημέρες. Δεν θα παρουσιαστεί άρτος ένζυμος στο τραπέζι σου, ούτε θα υπάρξει ένζυμος άρτος  στην περιοχή σου.

Εξ. 13,8                     Κατά την ημέρα εκείνη θα πληροφορήσεις τον υιό σου, ότι τούτο γίνεται σε ανάμνηση εκείνου, το οποίο έκαμε υπέρ ημών ο Θεός, όταν με τη δική Του προστασία εξερχόμαστε ελεύθεροι από την Αίγυπτο.

Εξ. 13,9                     Θα βάλεις δε και κάποιο σημάδι στο χέρι σου, για να το βλέπεις και να ενθυμείσαι το γεγονός αυτό της απελευθερώσεώς σου. Έτσι δε ο Νόμος του Κυρίου θα ευρίσκεται πάντοτε στο στόμα σου. Διότι με την παντοδύναμη δεξιά Του σε έβγαλε ο Κύριος ελεύθερο από την Αίγυπτο.

Εξ. 13,10                    Θα φυλάξετε αυτόν τον Νόμο κάθε χρόνο και στις ημέρες του μηνός, που έχει ορίσει ο Κύριος.

Οι διατάξεις για τα πρωτότοκα

Εξ. 13,11                    Όταν δε Κύριος ο Θεός σε εγκαταστήσει  στην γη των Χαναναίων και δώσει σε αυτή τη χώρα σύμφωνα με την ένορκη υπόσχεσή Του προς τους πατέρες σου,

Εξ. 13,12                    θα βάλεις κατά μέρος και θα αφιερώσεις προς τον Κύριο κάθε αρσενικό πρωτογέννητο.

.

Εξ. 13,14                    Εάν μετά ταύτα σε ερωτήσει ο υιός σου· Τι είναι αυτό που κάνεις; Θα του απαντήσεις· αυτό το κάμνω, για να ενθυμούμαστε πάντοτε ότι ο Κύριος με το παντοδύναμο χέρι Του μας έβγαλε ελευθέρους από την Αίγυπτο, από την χώρα της δουλείας.

Εξ. 13,15                    Όταν ο Φαραώ σκληρυνόταν απέναντί μας και με κανένα τρόπο δεν ήθελε να μας αφήσει ελευθέρους, ο Θεός, για να τον εξαναγκάσει, θανάτωσε κάθε πρωτότοκο στην χώρα των Αιγυπτίων από ανθρώπου μέχρι κτήνους. Για τούτο και εγώ κάθε αρσενικό πρωτότοκο από τα ζώα το προσφέρω θυσία στον Κύριο, για κάθε δε πρωτότοκο των υιών Ισραήλ καταβάλλουμε σε εξαγορά χρήμα στο ναό, ώστε το πρωτότοκο να μένει στον οίκο του πατρός του.

Εξ. 13,16                    Και σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος θα έχεις κάποιο σημείο στο χέρι σου, το οποίο βλέποντας πάντοτε, θα ενθυμείσαι ότι ο Κύριος με το παντοδύναμο χέρι του σε έβγαλε ελεύθερο από την Αίγυπτο”.

 

Προφητείας Ησαϊου το ανάγνωσμα(στ΄1-12)

Ησ. 6,1                       Κατά το έτος εκείνο, κατά το οποίο απέθανε ο βασιλεύς Οζίας, είδα σε όραμα τον Κύριο να κάθεται επάνω εις ένα θρόνο υψηλό και μετέωρο· και είδα ακόμη να είναι γεμάτος από απερίγραπτη δόξα ο ναός αυτός.

Ησ. 6,2                      Γύρω από τον ένδοξο αυτό θρόνο ίσταντο τα Σεραφείμ εξ πτέρυγες είχε το καθένα από αυτά· με τις δύο πτέρυγες σκέπαζαν τελείως το πρόσωπον τους, με τις δύο άλλες σκέπαζαν τους πόδες τους και με τις δύο άλλες πετούσαν.

Ησ. 6,3                      Και φώναζε δυνατά ο ένας άγγελος προς τον άλλον και έλεγαν· “Άγιος, άγιος, άγιος είναι ο Κύριος ο παντοκράτωρ, γεμάτη είναι όλη η γη από την υπέρλαμπρη δόξα Του”!

Ησ. 6,4                      Από δε την δύναμη και την βοή των φωνών, με τις οποίες κραύγαζαν, σηκώθηκε υψηλότερα ο γείσος του ναού και όλος ο ναός γέμισε από καπνό του θυσιαστηρίου του θυμιάματος.

Ησ. 6,5                      Και είπα εγώ τότε· “ω ταλαίπωρος εγώ! Έχω συγκλονιστεί ολόκληρος, διότι, ενώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός και έχω ακάθαρτα χείλη και κατοικώ ανάμεσα σε λαό, που έχει επίσης ακάθαρτα χείλη, ιδού ότι εγώ ο ανάξιος είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα και Κύριο των δυνάμεων”!

Ησ. 6,6                      Τότε εστάλη προς εμένα από τον Κύριο ένα από τα Σεραφείμ· και είχε στο χέρι του αναμμένο άνθρακα, τον οποίο με την λαβίδα είχε λάβει από το θυσιαστήριο.

Ησ. 6,7                      Άγγισε το στόμα μου και είπε· “ιδού, αυτό άγγισε τα χείλη σου και θα αφαιρέσει τις ανομίες σου και θα καθαρίσει τελείως και θα απαλείψει από σένα τις αμαρτίες σου”.

Ησ. 6,8                      Και τότε άκουσα την φωνή του Κυρίου, που έλεγε· “ποιον να αποστείλω; Ποιος θα πορευθεί προς τον λαό αυτό;” Και εγώ είπα· “ιδού, εγώ είμαι πρόθυμος να πορευθώ· στείλε με, Κύριε”.

Ησ. 6,9                      Η φωνή του Κυρίου μου είπε· “πήγαινε και πες στον λαό αυτόν· Συνεχώς και καθαρά θα ακούτε και δεν θα εννοείτε, θα βλέπετε με τα μάτια του σώματός σας θαυμαστά και καταπληκτικά γεγονότα, αλλά δεν θα τα προσέχετε.

Ησ. 6,10                    Και τούτο, διότι η καρδία του λαού αυτού έγινε χονδρή και σκληρή. Με τα αυτιά του σώματος και της ψυχής άκουσαν βαριά τα θεία λόγια· έκλεισαν τα μάτια της διανοίας τους, για να μην δουν με τα μάτια τους τα θαυμαστά πράγματα, να μη ακούσουν τα λόγια μου με τα αυτιά τους, ώστε να τα εννοήσουν, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν εις εμέ, εγώ δε να τους θεραπεύσω”.

Ησ. 6,11                     Εγώ τότε ερώτησα· “έως πότε, Κύριε, θα παραταθεί αυτή η κατάσταση και η δικαία οργή σου;” Και εκείνος μου είπε· “μέχρις ότου ερημωθούν οι πόλεις, διότι δε θα υπάρχουν οι κατοικούντες σε αυτές· ερημωθούν και οι οίκοι, διότι δε θα υπάρχουν άνθρωποι· η δε γη θα εγκαταλειφτεί έρημη και ακαλλιέργητη”.

Ησ. 6,12                    Και μετά ταύτα θα απομακρύνει και θα στείλει σε εξορία ο Θεός τους αμετανόητους ανθρώπους, θα πληθυνθούν δε εκείνοι, οι οποίοι θα μείνουν πίσω  στην χώρα της Ιουδαίας.

 

                 

               

 

              Προφητείας Ησαϊου το ανάγνωσμα(ιθ΄1,12, 16, 19-21)

Η τιμωρία της Αιγύπτου

Ησ. 19,1                     Αποκαλυπτικό όραμα σχετικό με την Αίγυπτο. Ιδού, ο Κύριος κάθεται επάνω σε ελαφρή ταχυκίνητη νεφέλη και θα επέλθει εναντίον της Αιγύπτου, θα σεισθούν τα από τα χέρια των ανθρώπων κατασκευασμένα είδωλα της Αιγύπτου εμπρός στην εμφάνιση του Κυρίου. Και η καρδία των Αιγυπτίων θα κατανικηθεί και θα παραλύσει από τον φόβο εντός αυτών.

Ησ. 19,3                    Το πνεύμα των Αιγυπτίων θα ταραχθεί εντός αυτών και τις σοφές αυτών σκέψεις και αποφάσεις θα διαλύσω.

Ησ. 19,4                    Και θα παραδώσω την Αίγυπτο σε χέρια σκληρών τυράννων, και σκληροί βασιλείς θα γίνουν κύριοι των Αιγυπτίων. Αυτά λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων.

Ησ. 19,5                    Θα ξηρανθούν οι πηγές των υδάτων και οι Αιγύπτιοι θα πίνουν νερό από αυτό, που ευρίσκεται κοντά εις την θάλασσαν. Διότι το νερό του ποταμού Νείλου θα λιγοστέψει και θα ξηρανθεί η κοίτη του.

Ησ. 19,12                  Αυτά εδώ τα λόγια λέει ο Κύριος: Πού είναι τώρα, ω Αίγυπτε, οι σοφοί σου σύμβουλοι; Αν υπάρχουν πράγματι, ας αναγγείλουν και ας πουν, τι σκέφθηκε και αποφάσισε ο Κύριος των δυνάμεων εναντίον της Αιγύπτου.

 

Επιστροφή της Αιγύπτου προς τον Κύριο

Ησ. 19,16                  Κατά δε την περίοδο εκείνη των συμφορών οι τέως ατρόμητοι και θρασείς Αιγύπτιοι θα γίνουν δειλοί, σαν γυναίκες, θα καταληφθούν από φόβο και τρόμο ενώπιον της παντοδυνάμου δεξιάς του Κυρίου παντοκράτορα, την οποία αυτός ο ίδιος θα καταφέρει εναντίον τους.

Ησ. 19,19                  Κατά την περίοδο εκείνη θα ανεγερθεί θυσιαστήριο προς τιμήν του Κυρίου στην χώρα των Αιγυπτίων, και  στα σύνορα της Αιγύπτου θα ανεγερθεί στήλη αφιερωμένη στον Κύριο.

Ησ. 19,20                  Αυτό δε το θυσιαστήριο και η αφιερωμένη στήλη θα είναι αιώνιο σημείο και υπόμνηση στη χώρα των Αιγυπτίων, διότι, όταν τότε κραυγάσουν προς τον Κύριο, ο Κύριος θα αποστείλει προς αυτούς άνθρωπο, για να τους σώσει. Αυτός θα τους κυβερνήσει και θα τους σώσει από τους κινδύνους.

Ησ. 19,21                  Και θα γίνει τότε γνωστός ο Κύριος στους Αιγυπτίους. Οι Αιγύπτιοι κατά την περίοδο εκείνη θα γνωρίσουν τον Κύριο, θα προσφέρουν προς Αυτόν θυσίες, θα τάξουν τάματα στον Κύριο, τα οποία και θα εκπληρώσουν.

 

ΠΗΓΗ:

http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Biblia/Palaia_Diathikh.htm