Μεταναστευτικό τσουνάμι

 Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος – Θεολόγος
 «Ἐξέγερση τῶν λαθρομεταναστῶν στὸ λιμάνι τῆς Μυτιλήνης».
«Λαθρομετανάστες ἐξεγείρονται στὴν Κῶ καὶ φωνάζουν “τζιχὰντ-τζιχὰντ” (= ἱερὸς πόλεμος τοῦ Ἰσλὰμ ἐναντίον τῶν ἀπίστων)».
«Σκηνικό πολέμου μὲ τοὺς μετανάστες».
«71 μετανάστες βρέθηκαν νεκροὶ μέσα σὲ φορτηγὸ ψυγεῖο σὲ ἐθνικὴ ὁδὸ τῆς Αὐστρίας … ἀπὸ ἀσφυξία, ἐπειδή τὸ σύστημα ψύξης δὲν λειτουργοῦσε».
«Τὸν γύρο τοῦ κόσμου κάνει ἡ εἰκόνα μέ τὸ ἄψυχο κορμάκι τοῦ μόλις τριῶν ἐτῶν Ἀϊλάν Κουρντί ἀπό τή Συρία».
Τόν τελευταῖο καιρό πυκνώνουν οἱ εἰδήσεις πού ἀναφέρονται στήν ἀσύμμετρη ἀπειλὴ τῆς μαζικῆς μετανάστευσης, δημιουργώντας μεγάλη ἀνησυχία καί ἀγωνία. Ἀναντίρρητα βρισκόμαστε μπροστὰ σέ μία φοβερὴ ἀνθρωπιστικὴ κρίση καί ταυτόχρονα πολιτική.

Δὲν εἶναι  ὅμως a priori ὅλοι οἱ μετανάστες «ἀθῶα θύματα», «ταλαίπωροι», «φτωχοί» καί κατατρεγμένοι Σύριοι.  Μεταξύ τους δυστυχῶς ὑπάρχουν ἐγκληματίες, πιστοὶ στρατιῶτες τοῦ «προφήτη» μὲ «ἀποστολὴ» καὶ ἀφιονισμένοι σφαγεῖς τῶν «ἀπίστων», νεαροὶ, ὑγιεῖς ἄνδρες οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ μείνουν νὰ πολεμήσουν γιὰ τὴν πατρίδα τους, τὴν ἐγκαταλείπουν στὸ «ἔλεος» τῶν δημίων. Ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ποὺ σκορποῦν χιλιάδες εὐρώ -τό θαλάσσιο ταξίδι στοιχίζει ἀπό 3.000 μέχρι 11.000 εὐρώ-,  γιά νὰ φθάσουν στὴν Εὐρώπη. Ἐκμεταλλευόμενοι τὸν «ἀνθρωπισμὸ» τῆς Δύσης ἀποδομοῦν κοινωνίες καὶ παραδόσεις μέ συμπαρομαρτοῦντα τήν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας, τῆς πορνείας, τῶν βιασμῶν κλπ.

Ἀπό αὐτούς 90% εἶναι μουσουλμάνοι καί μοιραῖα ἡ διάδοση τοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ ὁ ἐξισλαμισμὸς ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερων εὐρωπαίων πολιτῶν εἶναι στίς προτεραιότητές τους. Εὔστοχα ὁ οὖγγρος πρωθυπουργὸς Βίκτορ Ὀρμπάν, δήλωσε ὅτι «τό μεταναστευτικό θὰ ὑπονομεύσει τὶς χριστιανικὲς ρίζες τῆς γηραιᾶς ἠπείρου». Ἄν σκεφθοῦμε, μάλιστα, ὅτι ἀνάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται καί πολλοί τζιχαντιστές, τό μεταναστευτικό ἐξελίσσεται σέ βραδυφλεγῆ βόμβα γιά τή χριστιανική Δύση.
Βεβαίως εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ἡ χώρα διακίνησης τῶν λαθρομεταναστῶν. Πρὶν ἀπὸ 20 χρόνια ὁ τότε πρωθυπουργὸς της Τουρκοὺτ Ὀζὰλ εἶχε πεῖ: «Δὲν χρειάζεται νὰ κάνουμε πόλεμο μὲ τὴν Ἑλλάδα· ἀρκεῖ νὰ τοὺς στείλουμε κάμποσα ἑκατομμύρια μετανάστες. Μετά, κάποια μέρα, θὰ φορέσουμε τὰ μαγιό μας καὶ θὰ πᾶμε νὰ τοὺς καταλάβουμε». Κι ἐπειδή ἡ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας εἶναι πάγια, ἡ δήλωση τοῦ Ὀζὰλ προδίδει τὶς προθέσεις τῆς Ἄγκυρας.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν πατρίδα μας χρόνια τώρα οἱ ἐγχώριοι φωταδιστὲς ἀσχολοῦνται μὲ τὸ φλέγον αὐτὸ θέμα καί τό μόνο πού κατόρθωσαν εἶναι νά τό καταστήσουν φλεγμαίνουσα καί πυορροοῦσα πληγή, καθώς ἡ χώρα μας ἀποτελεῖ βασική πύλη εἰσόδου τους. Τεράστιες οἱ εὐθύνες τῆς πολιτείας καί πρόχειρη ἡ ἀντιμετώπιση, μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες στόν καθ’ ἡμᾶς ἐν γένει βίο! Μέ τίς συγκρουσιακές διαφωνίες, μάλιστα, οἱ ὁποῖες χαρακτηρίζουν τόν πολιτικό χῶρο καί τήν ἀκυβερνησία, πού ταλανἰζει τόν τόπο μας, πῶς νά ὁμονοήσουν οἱ ταγοί μας καί νά ἀποφασίσουν σωφρόνως καί ἐθνωφελῶς!
Ἀναμφισβήτητα ὁ λαός μας φιλόξενος ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων καί ἔχοντας στραγγίσει τό ποτήρι τῆς ξενιτειᾶς καὶ τῆς φτώχειας, συμπαραστέκεται συγκινητικά  στοὺς «ξένους» παρά τά προσωπικά του ἀδιέξοδα. Σὲ πολλὲς ὅμως πόλεις ὁ φρενήρης ρυθμός εἰσόδου λαθρομεταναστῶν ἔχει δημιουργήσει ἀσύλληπτο πρόβλημα. Σύμφωνα μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία τὰ τελευταῖα ἐννέα χρόνια ἔχουν συλληφθεῖ στὴ χώρα μας 1.065.746  μετανάστες -συγκεκριμένα 156.726 τὸ πρῶτο ἑπτάμηνο τοῦ 2015 – δίχως νόμιμα ἔγγραφα.
Ἰδιαίτερα τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου βιώνουν μία ἀνείπωτη τραγωδία, καθώς ἡ «ἀθρόα μετακίνηση» λαμβάνει ἐκρηκτικὲς διαστάσεις πλέον κι ἔχει προκαλέσει σέ αὐτά ἀνήκεστη βλάβη. Ἐπιστολὴ τοῦ Προέδρου  τοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου ἀποκαλύπτει: «Ὁλοκληρώθηκε σήμερα ἡ ὁριστικὴ κατάληψη τοῦ Ἐπιβατικοῦ Λιμανιοῦ τῆς Μυτιλήνης ἀπὸ παράνομους πρόσφυγες. Ὁλοκληρώθηκε ἡ πλήρης καταστροφὴ ὅλων τῶν λιμενικῶν ἐγκαταστάσεων… Ὅλη ἡ ἔκταση τοῦ λιμανιοῦ ἔχει μετατραπεῖ σὲ μία ἀπέραντη χωματερὴ καὶ χῶρο ὑπαίθριων ἀφοδευτηρίων. Ὁ κίνδυνος μολύνσεων μετὰ τὴ μόνιμη ρύπανση εἶναι ὁρατός».
Κι ἐπειδή τό μεταναστευτικό ἔχει πολλές παραμέτρους, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ θίξω κάποιες ἀπό αὐτές:
Ποιός δέν αἰσθάνεται ντροπή, ἀντικρίζοντας στόν 21ο αἰώνα ἀνθρώπους σέ αύτή τήν κατάντια; Ἡ ἀπόλυτη ἐξαθλίωση καί ὁ εὐτελισμός τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου σέ ὅλο του τό μεγαλεῖο! Πότε ἐπιτέλους θά σταματήσουν αὐτά τὰ σκλαβοπάζαρα; Πότε οἱ δουλέμποροι τῶν ψυχῶν καί τῶν ἐθνῶν θά ἀποδώσουν τήν ὀφειλόμενη ἀξία στήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ!
Ποιὰ κυκλώματα δροῦν ἀνεξέλεγκτα, μεταφέροντας τσουβαλιασμένο ἀνθρώπινο φορτίο πού συχνά τό πετοῦν  στὴ θάλασσα ἤ στή στεριά χωρὶς καμμιὰ προοπτική; Ποιά συμφέροντα παίζονται στίς πλάτες αὐτῶν τῶν δυστυχισμένων ὑπάρξεων;
Πόσους μετανάστες μπορεῖ νὰ ἀντέξει ἡ πολύπαθη πατρίδα μας; Τί θά ἀπογίνουμε, ὅταν ἡ Εὐρώπη κλείσει τὴν «καρδιά της» καί τά σύνορά της στούς παράτυπους μετανάστες; Ἐπιπλέον, μελέτες ἐπισημαίνουν ὅτι μετὰ ἀπὸ δύο δεκαετίες θά ἀλλάξει ἀπειλητικά ἡ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ μας καί ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει νά ὁδηγηθεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὸν μουσουλμανικὸ κόσμο λόγῳ   τῆς αὔξησης τῶν «μεταναστῶν»,  τῆς συνεχοῦς  εἰσόδου τους ἀλλὰ καὶ τῶν αὐξημένων γεννήσεων.
Ἄς μή μᾶς διαφεύγει, ἐπίσης, ὅτι τακτική τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι νὰ διεκδικεῖ διὰ τῆς βίας τὸν χῶρο ὑποδοχῆς καὶ ἀνοχῆς του, ὅταν δημιουργήσει ἐκεῖ μία εὐάριθμη μᾶζα. Ἔτσι ἡ Ἑλλάδα ἴσως βρίσκεται πολὺ κοντὰ στό φαινόμενο τῆς «ἰσλαμικῆς ἔκρηξης» ἤ τῆς «ἰσλαμικῆς ἄνοιξης». Συνεπῶς αὐτοὶ οἱ «δυστυχισμένοι» λαθρομετανάστες μέ τίς γεμάτες πολλές φορές τσέπες καί τά λάπτοπ, τὸ ἀμέτρητο κομβόι τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἐξελίσσεται προφανῶς σέ πυριτιδαποθήκη στὰ θεμέλια τῆς χώρας μας.
Κι ἐμεῖς τί κάνουμε;

Παρά τίς δυσοίωνες προβλέψεις, ἄς μή χάσουμε τό θάρρος μας, ἄς μήν ἐγκαταλείψουμε τό ὅραμά μας καί τίς παραδόσεις μας. Χρέος μας νά προσευχόμαστε γιά τήν πατρίδα μας· νά φωτίσει ὁ Κύριος  τούς ἄρχοντες καί νά ἐργασθοῦν ἀνυστερόβουλα γι’ αὐτήν,  νά ξαναγίνει ἠ πατρίδα μας «τό φῶς τοῦ κόσμου». Ἑνωμένοι μέ πίστη στόν Χριστό καί στά ἰδανικά μας, θά ὑπερβοῦμε τίς δυσκολίες καί «ὁ Θεός σώζοι τήν Ἑλλάδα»!

http://aktines.blogspot.gr/2015/10/blog-post_25.html#more