Γερόντισσα Γαλακτία: «Μεγάλο κακό θα έρθει» (9 Ιουλίου 2020)
 
Καταγραφή από τις φροντίστριές της.
 
Γερόντισσα: «Ήμουν με τον Αρχηγό του παντός και όλο το επιτελείο. Όλοι οι αξιωματικοί αλλά ήρθε και ο Πρώτος. Μεγάλη και φοβερή απώλεια! Τί είναι αυτά που θα γίνουν. Κοίτα… Ο εχθρός, νάτος εκεί έξω τί κάνει; “Ο Θεός μεθ’ ημών και ουδείς καθ’ ημών”. “Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου”.
Ανώμαλα, ανώμαλα, ανώμαλα… Παντρεμένοι, νεαροί και ιερατικά. Πολλά κακά είδανε τα μάτια μου. Μεγάλο κακό θα έρθει. Πολεμούμε να το παντήξομε (αναχαιτίσομε). Στο τέλος όλα θα τακτοποιηθούνε. Όχι ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Ο Μέγας Στρατηλάτης των Ουρανίων Δυνάμεων, ο σκούρος (ο Μιχαήλ) έλεγε:

“Αφού δεν λένε για μετάνοια και ντρέπονται να το πούνε εκείνοι που πρέπει λέγε εσύ στον κόσμο να μου φωνάζουν στα δύσκολα και να μου λένε:
Έχων σε προστάτην και βοηθόν, φύλακα και ρύστην της ψυχής μου της ταπεινής, Μιχαήλ Πρωτάρχα και Μέγα Ταξιάρχα, εν ώρα του κινδύνου, σύ μοι βοήθησον”».
(Έψαλλε το Μεγαλυνάριο του Αρχαγγέλου που το απαγγέλει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της κάθε ημέρας).
 
Πηγή: “Η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης”, Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, εκδ. Θεομόρφου, Β΄ έκδοση, σελ. 149
https://proskynitis.blogspot.com/2023/11/blog-post_58.html