Σὲ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε πρόσφατα ὁ Ἰησουΐτης πάπας Φραγκίσκος Α΄ ἔκαμε ἀνατρεπτικὲς δηλώσεις, μὲ τὶς ὁποῖες στήριξε τὴν κοινότητα τῶν γκέϊ (ὁμοφυλόφιλων) καὶ ἀγνόησε ἐπιδεικτικὰ τοὺς ἐπικριτές του, ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πιὸ αὐστηρὸς ἀπέναντι στὶς ἀμβλώσεις καὶ τοὺς γάμους τῶν ὁμοφυλόφιλων. Ἐπίσης τόνισε ὅτι οἱ γυναῖκες θὰ πρέπει νὰ παίζουν ἕνα ρόλο «κλειδὶ» στὶς ἀποφάσεις τῆς ἐκκλησίας. Καὶ πρόσθεσε ὅτι ἂν ἡ ἐκκλησία ἀποτύχει νὰ βρεῖ μία νέα ἰσορροπία μεταξὺ τῆς πνευματικῆς καὶ πολιτικῆς της ἀποστολῆς, τὸ πνευματικό της οἰκοδόμημα θὰ πέσει σὰν τραπουλόχαρτο. Ἡ συνέντευξή του αὐτή, ποὺ δημοσιεύθηκε σὲ 16 χῶρες καὶ πολλὲς γλῶσσες, φανερώνει τὸ βαθὺ ὅραμα τοῦ Πάπα νὰ ἀλλάξει τὴ «συμπεριφορὰ» τῆς ἐκκλησίας. Μεταξὺ τῶν ἄλλων τόνισε καὶ τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά:«Ἡ ἐκκλησία μερικὲς φορὲς ἐγκλωβίζεται σὲ μικρὰ πράγματα, σὲ μικρόμυαλους ρόλους» καὶ «οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ θέλουν πάστορες, ὄχι παπάδες ποὺ συμπεριφέρονται σὰν γραφειοκράτες ἢ κυβερνητικοὶ ἀξιωματοῦχοι» («Ἐλευθερία» Λαρίσης 20-9-2013). Σὲ ἄλλες μάλιστα δηλώσεις του ὁ ἄρχοντας τοῦ Βατικανοῦ ὁμολόγησε ὅτι ὑπάρχει ἕνα «γκέϊ λόμπι» καὶ ἕνα ρεῦμα διαφθορᾶς στὴν Ἁγία Ἕδρα (δηλαδὴ στὸ Βατικανό) καὶ ὅτι ἡ παπικὴ αὐλὴ εἶναι ἡ λέπρα τῆς παποσύνης. Δημοσιεύθηκαν αὐτὲς οἱ δηλώσεις του στὴν ἰταλικὴ ἐφημερίδα «LaRepublica» καὶ ἀναδημοσιεύθηκαν στὴ δική μας «Δημοκρατία». Αὐτὸ εἶναι τὸ Βατικανὸ σήμερα καὶ αὐτὲς εἶναι οἱ ἐπίσημες θέσεις του γιὰ τὶς ἐκτρώσεις καὶ γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους. Τὰ ἀνέχονται ὅλα. Βάζουν μάλιστα τὶς γυναῖκες, αὐτοὶ ποὺ ὑποχρεωτικὰ εἶναι ἄγαμοι, σὲ θέση ρυθμιστῆ τῆς «ἐκκλησιαστικῆς» τους συμπεριφορᾶς. Μήπως σκέπτονται νὰ τὶς προωθήσουν στὸν Κλῆρο; Νὰ δοῦμε τί ἄλλο θὰ σκεφθοῦν ὡς κοσμικὸ κράτος ποὺ ἔχουν καταντήσει. Ἐκεῖ τελικὰ ὁδηγεῖ ἡ αἴρεση – ἐφόσον ἀπουσιάζει ἀπ’ αὐτὴν ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Τὸ Βατικανό – τὸ ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος ὁ Πάπας – κατάντησε διεφθαρμένο κράτος. Ἀποροῦμε λοιπὸν καὶ θλιβόμαστε πραγματικά, ὅταν βλέπουμε Ὀρθόδοξους μεγαλόσχη μους κληρικοὺς νὰ ἐπισκέπτονται τὸ Βατικανὸ γιὰ νὰ συναντήσουν τὸν Πάπα, καὶ νὰ τὸν προσφωνοῦν «ἁγιώτατον ἀδελφόν». Ἀποροῦμε καὶ δακρύζουμε. Πηγαίνουν στὸ Βατικανὸ σὰν νὰ εἶναι Ἐκκλησία; Δὲν βλέπουν ὅτι καταρρέουν ὡς «Ἐκκλησία»;

Πηγή: Ὁ Σωτὴρ
 http://agiosdimitrioskouvaras.blogspot.gr/2013/11/blog-post_5469.html