Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Τουρκολόγος-Συγγραφέας
Δέος ἔχει προκαλέσει στὴν Τουρκία μία τελευταία ἀνακάλυψη στὴν βυζαντινὴ πόλη τῆς Ἱεράπολης, στὴν δυτικὴ Μικρὰ Ἀσία, ποὺ εἶναι ἡ ἐκκλησία καὶ ὁ τάφος τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου, καθὼς καὶ μία μαρμάρινη πλάκα ὅπου ἀναγράφεται στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ἡ εὐχὴ-προσευχή, «ΜΝΗΣΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩ CΩ ΔΟΥΛΟ CΟΥ», ποὺ στὰ τουρκικὰ ἀποδόθηκε ὡς, «Tanrιm beni koru».
Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Taraf, στὴν περιοχὴ τοῦ Pamukkale, στὴν ἐπαρχία τοῦ Denizli, σὲ τελευταῖες ἀνασκαφὲς ποὺ γίνονται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς UNESCO στην  βυζαντινὴ πόλη τῆς Hierapolis, βρέθηκε ἡ ἐκκλησία τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Φιλίππου καὶ ἐντός της ἐκκλησίας αὐτῆς οἱ Τοῦρκοι ἀνέσυραν μία περίτεχνη μαρμάρινη πλακέτα ποὺ ἀνέγραφε στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα τὴν εὐχή,  «ΜΝΗΣΤΗΤΗ ΚΕ ΤΩ CΩ ΔΟΥΛΟ CΟΥ». Ἡ ἐκκλησία αὐτὴ τοῦ ἁγίου Φιλίππου στὴν Hierapoli, ὅπως ἀναφέρουν οἱ Τοῦρκοι, βρέθηκε δίπλα ἀπὸ τὸ  μνῆμα τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ποὺ πιστεύεται ὅτι ἔζησε καὶ δίδαξε τὸν χριστιανισμὸ στὴν περιοχὴ αὐτὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου καὶ ἐκοιμήθη.Μετὰ τὴν ἀνακάλυψη αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας, ἄρχισαν οἱ ἔρευνες γιὰ κάποια ἱερὰ ἀντικείμενα τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ ναοῦ ποὺ πιστεύεται ὅτι ἦταν θαμμένα ἐκεῖ. Καὶ πολὺ σύντομα οἱ ἔρευνες ἔφεραν στὸ…. φῶς τῆς δημοσιότητας ἕνα χαρακτηριστικὸ χριστιανικὸ δημιούργημα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Τὸ θαυμαστὸ αὐτὸ δημιούργημα ποὺ προκάλεσε τὸ δέος ὅπως ἀναφέρεται στοὺς Τούρκους καὶ στοὺς ἄλλους  ἐρευνητές, ἦταν αὐτὴ ἡ μαρμάρινη πλάκα μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιγραφή.
Ὅπως ἀνέφερε στὸ τουρκικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων, DHA, ὁ Ἰταλὸς ἐπικεφαλῆς τῶν ἐρευνῶν ποὺ διευθύνει ἡ OYNESCO, Francesco D Andria, τὸ 2011 οἱ ἀνασκαφὲς ἀνακάλυψαν τὸν τάφο τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου. Ἀκριβῶς δίπλα ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ μνημεῖο, ἡ σκαπάνη ἔφερε στὸ φῶς μία ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία ποὺ ἡ κατασκευὴ τῆς ἀνάγεται στὸν ἕκτο αἰώνα γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἱστορική της ἄξια εἶναι πολὺ μεγάλη. Στὴν ἐκκλησία αὐτὴ βρέθηκε ἐπίσης καὶ ἕνας μεγάλος σταυρὸς καθὼς καὶ ὁ θρόνος τοῦ ἀρχιεπισκόπου ποὺ χοροστατοῦσε στὶς Θεῖες Λειτουργίες. Καθὼς συνεχίζονταν οἱ ἀνασκαφὲς καὶ οἱ ἔρευνες, οἱ ἐργάτες ἀνακάλυψαν τὴν μαρμάρινη αὐτὴ ἐπιγραφὴ μὲ τὴν γνωστὴ ἑλληνορθόδοξη χριστιανικὴ εὐχὴ ποὺ προκάλεσε τὸ δέος στοὺς ἐρευνητὲς γι’ αὐτὸ καὶ προβλήθηκε δημόσια στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Taraf.
Τὸ γεγονὸς αὐτῆς τῆς νέας ἀνακάλυψης  ἔρχεται νὰ προστεθεῖ σὲ μία σειρὰ ἀλλεπάλληλων ἱστορικῶν ἀνακαλύψεων ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ὅλες μὲ καθαρὰ ἑλληνορθόδοξο χριστιανικὸ περιεχόμενο, ποὺ δείχνουν πὼς τὸ ἱστορικὸ ἑλληνορθόδοξο Βυζάντιο, ἢ καλύτερα  ἡ ἱστορικὴ Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, δηλαδὴ ἡ Ρωμηοσύνη, «ἀνθίζει» ξανὰ μὲ πραγματικὰ ἀπροσδόκητο  τρόπο στὴν πατρώα της γῆ, προκαλώντας σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὸ δέος τῶν ἴδιων τῶν σημερινῶν κατοίκων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἀποκαλύψεις ὅπως ἡ ἀποκάλυψη τῆς χαμένης ἐπισκοπῆς τῆς κεντρικῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἡ ἀποκάλυψη τῆς χαμένης δέκατης Πριγκιποννήσου ποὺ ἦταν τὸ μνημεῖο τοῦ πατριάρχη Μέγα Φωτίου, ἡ ἀποκάλυψη τῆς δεύτερης Παναγίας Σουμελᾶ κοντὰ στὴν Ἄγκυρα, ἡ ἀποκάλυψη τοῦ κελιοῦ τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ τῆς ἕδρας τῆς πρώτης ὁμάδας τῶν ὀπαδῶν του στὸ Ἰκόνιο, ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἁγίου «Μαρτυρίου» τῆς Νίκαιας, εἶναι μερικὰ μόνο ἀπὸ αὐτὰ τὰ συγκλονιστικὰ γεγονότα ποὺ φέρνουν ξανὰ στὴν ἐπιφάνεια τὴν Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, (Βυζάντιο), προκαλώντας καὶ πολλὲς «παρενέργειες» στὴν σύγχρονη Τουρκία.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄΄ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ΄΄

orthodoxia-ellhnismos.g