ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ! ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙΣ;

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

  πρόσβαση στ διαδίκτυο, καλοί μου φίλοι, εναι βέβαια σήμερα πανεύκολη. Δν τ συζητμε! λες δ ο τεχνολογικς ξελίξεις πρς το πο κατατείνουν; Μ στ ν γίνεται κάθε φορά λο κα πι εκολη πρόσβαση ατή! Ο ταχύτητες αξάνονται, ο συσκευς πληθαίνουν, πως κα ο φαρμογς τν συσκευν ατν.

 Οπολογιστςγιναν προσωπικοί, φορητο κα τώρα ταμπλέτες. κόμη κι ατ τ κινητ μεταβλήθηκαν σ θύρες πρόσβασής μας στ διαδίκτυο. Μάλιστα προσωπικ τεχνολογία, πωςποκαλεται ατ ξέλιξη, οσιαστικ γινε γι τ διαδίκτυο, γι ν τ χουμεν πσα στιγμ στ χέρια μας κα στν τσέπη μας! ς προσωπικό μας ξεσουάρ, ς πομε

Λοιπόν, πανεύκολα κα μ τ πάτημανς κουμπιοἤ  μτνφ του πλέον, μπαίνει κανες στνπέραντο ατ εκονικ κόσμο, τν ποκαλούμενο κακυβερνοχρο. Δν παιτονται διαίτερες γνώσεις, οτε δ κα κανότητες γι’ ατό. Τόσο εκολο κα προσβάσιμο γινε. πως κα στν τηλεόραση, γι παράδειγμα, κι κόμη πι εκολα κι πατήν!

Τρώτημα τώρα πού τίθεται, εναι τοτο: ραγε πς βγαίνει κανες πατό; ναρώτημα πο χει ν κάνει μέ:· Μτνεκολίακανβγες!

· Μτνχρόνο, ποθπαιτηθε, μέχρινβγες!

· Μ τ τί πεκόμισεςσπου ν κατορθώσεις ν βγες!

Ν τί θέλουμε ν πομε

Τνβγεςδνεναικαθόλουεκολο, πωςεναιτνμπες! Γιατί λα εναι τσι φτιαγμένα γι ν μείνεις! Ν δες κα τοτο κι κενο, ν πισκεφθες κι ατ κα τ λλο, ν κατεβάσεις κείμενα, εκόνες, ταινίες, μουσικ κομμάτια κ.λπ., ν πικοινωνες μ πλθος νθρώπων, ν παίζεις σταμάτηταΕναι τόσο δελεαστικ κατάσταση ποδν σο πιτρέπει ν φύγεις! Κι λλοίμονον εσαι «κολλημένος» σ κάτι νχεις τ διαδίκτυο ς καταφύγιο στ ψυχολογικ κα τ παρξιακά σου προβλήματα. Τότε εναι πολ δύσκολο ν βγες κόμη κα γι τς προσωπικές σου νάγκες! πειταλα εναι φτιαγμένα, γι ν μείνεις σο μεγαλύτερο χρονικ διάστημα γίνεται! χι μόνο γι μία ματιά, γι ν ντλήσεις κάτι χρήσιμο, γι ν κατεβάσεις κάτι πολ παραίτητο κα φέλιμο, λλ κα γι ν φιερώσειςλο τν λεύθερο χρόνο σου, κι νταν δυνατ λο τν χρόνο τς ζως σου! Τέλος, εναι κα τ ν βγαίνεις χι μόνο ψυχικ κα πνευματικ βλαβής, λλ κα φελημένοςσο γίνεται. πωςκριβς κατόρθωμα δν εναι τ ν μπες στν αθουσα το κινηματογράφου, πο κι ατ πολ θελκτικ εναι π πλευρς τεχνολογικς, λλ κατόρθωμα εναι ν κατορθώσεις ν βγες πραγματικ ψυχαγωγημένος. Γιατί ν βγαίνεις σκοτισμένος κα χι φωτισμένος, ν φεύγεις μ νοχές, ν τ ψυχικ κεν μέσα σου μεγάλωσε, ντ ν μικρύνει, φήνοντάς το, τότε σ τί σ φέλησε μεγάλη εκολία μ τν ποία μπκες; ποι τ κέρδος σου πτν πραγματικ πολαυστικχο, τς (τρισδιάστατες) εκόνες κα τν ληντυπωσιακ τεχνική; Τ ντίθετοκριβςγινελα ατ παιξαν τ ρόλο τους στ ν σ ζημιώσουν…

λλντνμπεκανεςστδιαδίκτυοεναιπάραπολεκολο, πωςεπαμε, φοδνπαιτεοτεδιαίτερεςγνώσειςοτεκακανότητες, τνβγεθέλειλητβαρύτητατςπροσωπικότητάςμας. Δηλαδπαιτε

· Τραμα, πο χει κανες, γι τ διαδίκτυο κα τ χρήση του!

· Τν συγκεκριμένο σκοπ, γι τν ποο μπαίνει!

· Τρια, πο π μόνος του θέτει στν αυτ του, κατ τν εσοδό του σ’ ατό!

· Τςξίες κα τ δανικ, πο χει κατ τν παραμον του κε!

· Τν συνέπεια, μ τν ποία τ πηρετελα ατά!

· Τν πειθαρχία, πο τν διακρίνει κ.λπ.!

Μλλαλόγιατδιαδίκτυο, χάριςσατνκριβςτνδιότητάτου, δηλαδτνεκολία, πούσοπαρέχει, γινμπαίνειςκατνπολμεγάληδυσκολία, πούσοβάζειγινβγες, εναικαλό. ριστο. Κα τοτο γιατί δοκιμάζει χαρακτρες, ξετάζει τς προσωπικότητες, ναδεικνύει τος πραγματικ σχυρούς!

σωςαριο, μτςτεχνικςποδηπάρχουν (λγόριθμουςκ.λπ) θμποροσαννκαταγράψουντπροφλκάθεχρήστηπτνλησυμπεριφορτουκαττνλεγόμενη «πλοήγησή» τουσατό. δη τ κάνουν;

Ο πολυεθνικές, λέει, κμεταλλεύονται ποικιλοτρόπως ατ πο προκύπτει πτς ρευνες. τι δηλαδ ο περισσότεροι «σερφάρουν» στ διαδίκτυο χωρς συγκεκριμένο στόχο!

λλ κι ατο πού λένε πώς χουν στόχους, ραγε ποιος χουνκριβς;

· Εναιστόχος, γινφελήσουνγινβλάψουντοςλλους;

· Εναιστόχος, γινφεληθονγινβλαφτονοδιοι;

· Εναι στόχος, γι ν προάγουν τ καλά τους ργα γι ν πολλαπλασιάσουν τς παρανομίες τους;

Ορευνεςκαοστατιστικς, ποκάθετόσορχονταιστδημοσιότητα, λοκαθμςμιλονγιτθύματα

 · Ατν πο εναι κολλημένοι –  ξαρτημένοιπτ διαδίκτυο! Δηλαδ κείνων πο δν μπορον ν βγον πατό!

· Ατν πο φιερώνουν πι πολ χρόνο, πτι κάποιοι λλοι στν τηλεθέαση. Δηλαδ κείνων πο μπκαν γι δέκα λεπτ κι φαγαν τν μέρα τους καλύτερα τ νύχτα τους! Μία κατάσταση, πο θυμίζει τ νέκδοτο μ τν βραδύγλωσσο κενο, πο ζήτησε ν το δώσουν 10 λεπτ χρόνο, γι ν τος μιλήσει γι… 1 ρα!

· Ατν πο δν μπορον κλείνοντας τν πολογιστή τους ν πον: Δόξα Σοι Θεός! Βρκα ατ πο θελα, κανα τ καθκον μου, βγκα τόσο κερδισμένος…

 Τελικά, πο καταλήγουμε παιδιά;

 Πώς λα, μ λα, εναι θέμα ξιν κα προσανατολισμο. τεχνολογία θ μς τ παρέχει λα, πως κα λαλο κα πι πολ θ τ ξελίσσει κα θ τ τελειοποιε. Δικό μας θέμα εναι ν τν χρησιμοποιομε κα ν μ μς χρησιμοποιε. Κα σ’ ατ τν πάλη μαζί της, λο κα θ χάνουν ο δύναμοι, λο κα κερδισμένοι θ βγαίνουν ο κανοί

          (Πηγή: «Ορθόδοξος Τύπος», 8/11/2013)