(Γέρων Ελπίδιος)

Μπορεῖ οἱ ἄνθρωποι νά μήν μποροῦν νά μᾶς θεραπεύσουν, ἀλλά ἄν κάνουμε προσευχή, εἶναι δυνατόν νά κάνει ὁ Θεός ἕνα θαῦμα, νά γίνεις καλά καί νά μήν χάσεις τό φῶς σου. (Γέρων Ελπίδιος)
 

(Τά πιό πάνω λόγιά εἶπε ὁ Γέρων Ἐλπίδιος – ὅταν νοσηλευόταν στό Νοσοκομεῖο τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, στήν Ἀθήνα – σέ ἕνα Καθηγητή τῆς Ἰατρικῆς, πού ὑπέστη ἀνεπανόρθωτη ζημιά στά μάτια. Ὅλοι οἱ εἰδικοί ὀφθαλμολόγοι πού τόν ἐξέτασαν τό γνώριζαν, ὅπως καί ὁ ἴδιος, πώς δέν ὑπῆρχε πιθανότητα θεραπείας του.

Πράγματι, προσευχήθηκε πολύ ὁ Γέρων Ἐλπίδιος καί διάβαζε συνέχεια εὐχές στόν Καθηγητή. Ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Καθηγητής ὁμολογοῦσε, σέ διάστημα μερικῶν ἑβδομάδων θεραπεύτηκε ἐντελῶς).

Από το βιβλίο του Κώστα Παπαγεωργίου: ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/01/blog-post_583.html