Π. Σάββας 2016-04-28_Μυστικὸς Δεῖπνος_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 28-04-2016 (Κήρυγμα Μ. Πέμπτη_Ι.Μ. Ἁγίας Τριάδας).