Μόνιμος ὑπάλληλος σοῦ λέει, στό Δημόσιο. Τί εἶναι αὐτό, μπροστά στήν Αἰωνιότητα; Ἔχουμε ἐξασφαλίσει θέση μονιμότητος, ἐκεῖ; Γέροντας Εὐσέβιος Γιαννακάκης.