Άγιος Γαβριήλ ό διά Χριστόν Σαλός και Ομολογητης: Πόσοι ουρανοί υπάρχουν; Εννέα! Εμείς βλέπουμε το κομμάτι τού σύμπαντος πού είναι ορατό. Είναι τό μέρος όπου έπεσαν τά πονηρά πνεύματα καί τά οποία δέν μπορούν ν’ ανέβουν πιό επάνω από τ’ αστέρια.Κάθε σκέψη γιά εξωγήινους από Χριστιανούς Ορθόδοξους είναι απαράδεκτη. Οί εξωγήινοι είναι δαίμονες, οί οποίοι υπήρξαν άγγελοι πού έπεσαν στήν αμαρτία. Κανένας άλλος πολιτισμός δέν υπάρχει. Μόνον αυτόν τόν κόσμο έφτιαξε ό Θεός για τους ανθρώπους.

Ό μεγάλος άγιος τής Γεωργίας Γαβριήλ ό διά Χριστόν Σαλός και Ομολογητης (+ 1995)