Λέγει ο φωτισμένος διδάσκαλος του γένους μας Ηλίας Μηνιάτης:

Σ’ όλους τους αγίους μπορεί ο Θεός να πει κάποτε όχι.
Μόνο ένας άνθρωπος υπάρχει, στον οποίο ο Θεός δεν λέγει ποτέ όχι. Η Παναγία.
Γιατί στους αγίους λέγει:
« Έχετε χρέος να παρακαλείτε».
Ενώ στην Παναγία λέγει:

«Εσύ έχεις τη Χάρη να ζητάς».
Άλλο το χρέος κι άλλο η χάρη.
Η Παναγία είναι πάνω απ’ όλους τους αγίους. Οι άλλοι άγιοι είναι απλώς δούλοι του Θεού.
Η Παναγία είναι η μάνα του Θεού. όλοι οι άλλοι είναι υπηρέτες του Θεού κι έχουν χρέος να παρακαλούν.
Ενώ η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού και, χωρίς να παρακαλέσει, έχει το δικαίωμα και τη δύναμη να κάνει όποιο θαύμα θέλει.