ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗ ΖΗΣΟΥΜΕ

   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καρποί τῆς Θείας Λειτουργίας

Μέ τή Θεία Λειτουργία ἁγιάζεται ὄχι μόνο ὁ ἄνθρωπος ἀλλά καί ὅλη ἡ κτίση.

Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ ἴδια ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ Γολγοθᾶ.

Διά τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, γράφει ὁ ἱερός Δαμασκη­νός, «ὁ θάνατος καταργήθηκε… δωρήθηκε ἡ ἀνάσταση… ἀνοίχθηκαν οἱ πύλες τοῦ παραδείσου… γίναμε παιδιά τοῦ Θεοῦ καί κληρονόμοι»11.

Ὁ ἄνθρωπος ἐλευθερώθηκε ἀπό τή σκλαβιά τοῦ διαβόλου, ἀποκαταστάθηκε ἡ πρωτόκτιστη ὡραιότητά του. Αὐτά ζοῦμε, αὐτά οἰκειωνόμαστε καί μεῖς σέ κάθε Θεία Λειτουργία.

Ὁ ἄνθρωπος καί ὁ κόσμος ὅλος ἁγιάστηκε γιά πάντα: «Λίγες σταγόνες αἵματος», λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, «ἀναδημιουργοῦν τόν κόσμο ὁλόκληρο, γίνονται σάν χυμός γάλακτος γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους καί μᾶς συνδέουν καί μᾶς συγκεντρώνουν σέ μιά ἑνότητα»12.«Ὁ Χριστός», λέει καί ὁ γέρων Πορφύριος, «ἕνωσε τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν οὐρανό καί τήν γῆ. Μέ τούς ἀγγέλους, τούς ἀνθρώπους καί ὅλα τά δημιουργήματα, μέ ὅλη τήν κτίση τοῦ Θεοῦ. Μέ τά ζῶα καί τά πουλιά. Μέ κάθε μικρό ἀγριολούλουδο, μέ κάθε μικρό ἔντομο»13.

Προσφέροντας στό Θεό ψωμί καί κρασί, προσφέρουμε τόν κόσμο. Κι ὁ κόσμος γίνεται Εὐχαριστία. «Εἴμαστε δικά του μέλη», λέγει ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος, «καί τρεφόμεθα ἀπό τήν κτίση, τήν δέ κτίση αὐτός μᾶς τήν παρέχει, ἀνατέλλοντας τόν ἥλιό Του καί βρέχοντας καθώς θέλει. Τό ποτήριον, πού προέρχεται ἀπό τήν κτίση διαβεβαίωσε ὅτι εἶναι τό δικό Του αἷμα, ἀπό τό ὁποῖο θά αὐξηθεῖ τό δικό μας αἷμα· καί γιά τόν ἄρτο πού προέρχεται ἀπό τήν κτίση διαβεβαίωσε ὅτι εἶναι τό δικό Του σῶμα, ἀπό τό Ὁποῖο θά αὐξηθοῦν τά δικά μας σώματα. Ὅταν λοιπόν τό ποτήριον μέ τό κρασί καί ὁ ἄρτος ἐπιδέχεται τόν λόγο τοῦ Θεοῦ… γίνεται εὐχαριστία, αἷμα καί σῶμα Χριστοῦ»14 . Γινόμενος ὁ κόσμος Εὐχαριστία, ἀντίπροσφέρεται στόν Κτίστη. Ὁ Κτίστης καί Δημιουργός τῶν πάντων δέχεται τήν προσφορά καί ἀντικαταπέμπει τό Πανάγιόν Του Πνεῦμα μέ τό ὁποῖο ἁγιάζει τά σύμπαντα.

Προδημοσίευση στό διαδίκτυο Γ΄ἔκδοσης (ἐπηυξημένης) τοῦ βιβλίου: (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου)-Τί εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία καί πῶς θά τή ζήσουμε

Σχῆμα μικρό ,Σελίδες: 162, Τιμή:5€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

11 Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Μ 94, 1128.

12 Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ΕΠΕ 5, 214.

13 Γ. Πορφύριος: Βίος καί Λόγοι, σελ.189-190.

14 Ἅγ. Εἰρηναῖος, SC 153, 33-5.