Ἅγ.Νικόλαος Βελιμίροβιτς

 Ὅλα σου τά ἔργα, ὅποιες πράξεις, ἀλλά ὄχι ἐν ὀνόματι τοῦ οὐρανοῦ καί χωρίς τήν ἄδεια τοῦ οὐρανοῦ, θά φέρουν πικρό καρπό, ἀφοῦ ὁ οὐρανός δέν τά περιβάλει μέ τή χαρισματική του βροχή οὔτε θά τά φωτίσει μέ τό ζωοδόχο τοῦ φῶς.

 Ὅτι καί νά σκοπεύεις, ἄκουσε τή συμβουλή τοῦ οὐρανοῦ.

Ὅ,τι καί νά ὑφαίνεις, νά δένεις τίς κλωστές στόν οὐρανό.

http://proskynitis.blogspot.gr/