Σε όλες τις δυσκολίες σου και στις πιο μεγάλες πτώσεις σου να θυμάσαι την κραυγή αυτής της αγίας εβδομάδας που έχει τη δύναμη να σε αναστήσει:
Κύριε, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσον με

Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς