“Νά θυμᾶσαι πάντοτε ὅτι καί ὁ Ὑιός τοῦ Θεοῦ μέ ὅλους τούς φίλους Του μπῆκε στή βασιλεία Του μέσα ἀπό ἀγκάθια καί σταυρούς”, [Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.]

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/10/blog-post_972.html?m=1