Να καλλιεργείς τα δάκρυα.

Να καλλιεργείς τις εικόνες, τις σκέψεις που φέρνουν δάκρυα.

Εγώ καλλιεργούσα την εικόνα του νεκρού σώματος του γερο-Ιωσήφ.Όταν τον φίλησα και τον βάλαμε στο μνήμα.

Σκεπτόμουνα, ότι κι εγώ σύντομα έτσι θα γίνω.

Σκεπτόμουνα, μήπως ο Θεός δεν με δεχθεί, δεν με συγχωρήσει κ.ο.κ.

Πηγή: Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, Έκδοση Ι. Ησυχαστηρίου «Άγιος Εφραίμ» Κατουνάκια Αγίου Όρους, Α’ έκδοση 2000.

  http://www.diakonima.gr/2014/08/06/%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%B1-%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%86%CF%81/