“Νά στέκεσαι καί νά προσεύχεσαι μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Σωτῆρα μας, σάν νά στέκεσαι μπροστά στόν Ἴδιο. Ὁ Θεός πού εἶναι Ἀγάπη, παρίσταται μέ τή χάρη του. Μέ τά ζωγραφισμένα στήν εἶκόνα μάτια του σέ βλέπει πραγματικά.”


Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης

https://proskynitis.blogspot.gr