Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Νά φροντίζεις νά ᾿χεις πάντοτε χριστιανική πραότητα καί καλοσύνη, εἰρήνη κι ἀγάπη. Νά φροντίζεις μέ κάθε τρόπο νά διώχνεις μακριά σου κάθε ὑποψία φιλαυτίας, κακίας, ἐκνευρισμοῦ καί ταραχῆς. Νά μήν ἐκνευρίζεσαι καί νά μήν ταράζεσαι ὅταν κάποιος σοῦ λέει ψέμματα κατά πρόσωπο  προβάλει κάποια ἄδικη ἀξίωση  σοῦ μιλήσει προσβλητικά  σοῦ φανερώσει ἀδιάκριτα μιά ἀδυναμία  ἕνα πάθος σου, πού ἐσύ οὔτε κἄν ὑποψιαζόσουν λόγω τῆς φιλαυτίας σου. Στήν ἀρχή νά προσπαθεῖς πάντα νά βλέπεις ψύχραιμα αὐτά πού σοῦ λέει  ἄλλος, καθώς καί τά δικά σου λόγια καί τή συμπεριφορά σου. Ἄν μετά ἀπό μιά ἀμερόληπτη ἐξέταση τῶν λόγων καί τῶν πράξεών σου διαπιστώσεις πώς δέν ἔχεις λαθέψει, ἔχε τή συνείδησή σου ἤρεμη καί μή δίνεις προσοχή στά λόγια του. Μεῖνε σιωπηλός μπροστά του  δεῖξε του τό σφάλμα του ἤρεμα,εὐγενικά, μέ καρδιακή καλοσύνη. Ἄν ὅμως διαπιστώσεις πώς τά λόγια του εἶναι ἀληθινά καί εἶσαι φταίχτης σέ κεῖνο πού σέ κατηγόρησε  ἄλλος, τότε βάλε κατά μέρος τόν ἐγωισμό σου, ζήτησέ του συγγνώμη καί προσπάθησε νά διορθωθεῖς.

Συχνά ἐκνευριζόμαστε μέ τούς εὐθεῖς καί εἰλικρινεῖς ἀνθρώπους ἐπειδή μᾶς φανερώνουν ἀνοιχτά τίς ἀδυναμίες μας. Τέτοιους ἀνθρώπους ὅμως πρέπει νά τούς τιμοῦμε καί νά τούς εὐχαριστοῦμε, γιατί μέ τήν παρρησία τους μᾶς βοηθοῦν νά καθυποτάξουμε τή φιλαυτία μας. Εἶναι σά νά λέμε οἱ χειρουργοί, πού μέ τόν ὀξύ λόγο τους κόβουν τά μολυσμένα μέρη τῆς καρδιᾶς. Μέ τό νά θίγουν τή φιλαυτία μας, ξυπνοῦν τή συνείδηση τῆς ψυχῆς πού εἶναι ναρκωμένη ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν ὠθοῦν σέ μιά ὑγιή ἀντίδραση.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων ἀφθάρτῳ

ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Eὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/