Αυτή είναι η τελευταία διαθήκη μου: να αυξήσετε τις προσευχές σας για ολους! Οι προσευχές σας θα μετακινουν βουνά .Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον.
Ἅγ.Γαβριήλ ὁ Γεωργιανός ,2 Νοεμβρίου
This is my last will and testament: raise your prayers for everyone; your prayers will move the mountains. Love each other.
Saint Gabriel of Georgia ,2 Νοεμβρίου
 
 
https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/05/love.html