Νά ἐκτιμᾶτε πολὺ τό ὅτι ἔχετε τή δυνατότητα νά πηγαίνετε σέ ἐκκλησία καί νά συμμετέχετε σέ Ἀκολουθίες…Νά χαίρεστε, διότι μέσα στίς δοκιμασίες, φαίνεται ἐντονότερη ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ… Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἔνεκεν.

  λόγοι του Ιερομάρτυρα Σέργιου Μετσώφ, όταν ήταν φυλακισμένος
 http://trelogiannis.blogspot.gr/2015/02/blog-post_66.html