Τεχνητὴ Νοημοσύνη: Τὸ ρομπὸτ «Σοφία» ἔκανε διαθρησκειακὸ διάλογο, πλασαρίστηκε σὲ χιλιάδες παιδιὰ καὶ στὸ τέλος βγῆκε καὶ στό… «γυαλί»

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
 
Τὸ 2021 θυμόμαστε ὅτι εἶχε περιοδεύσει στὴ χώρα μας τὸ περιφερόμενο ξόανο τῆς «Ἀμάλ», μιὰ γιγαντιαία κούκλα 3,5 μέτρων ποὺ ἔμοιαζε νὰ εἶναι βγαλμένη ἀπὸ κάποια ταινία τρόμου. Ἦταν τότε ποὺ μεσούσης τῆς πανδημίας, ἡ ἀπολυταρχικὴ κυβέρνηση Μητσοτάκη εἶχε ἀπαγορεύσει τὶς ὀρθόδοξες λιτανεῖες, ἀλλὰ σκανδαλωδῶς ἐπέτρεπε τὴ λιτάνευση τοῦ διεθνιστικοῦ «τοτὲμ» τῆς Ἀμὰλ σὲ διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδας. Αὐτὴ ἡ κακόγουστη ἰσλαμικὴ κούκλα ποὺ περιόδευσε σὲ 13 εὐρωπαϊκὲς χῶρες, οὐσιαστικὰ προπαγάνδιζε ἰδέες ὑπέρ τοῦ λαθροεποικισμοῦ στὴν Εὐρώπη.
Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων ὅμως, δὲν παύει ποτὲ νὰ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ «εἴδωλα» ποὺ ἀπαιτοῦν λατρεία καὶ διοχετεύουν ὅλο καὶ νέα νεοταξικὰ δόγματα… στὸ εὐρὺ κοινό. Ἔτσι στὶς μέρες ἦρθε στὴν Ἑλλάδα ἕνα ἄλλο ξόανο, ρομποτικὸ αὐτὴ τὴ φορά: ἡ «Σοφία». Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἐξελιγμένα ρομπὸτ AI στὸν κόσμο. Μὲ μιὰ ἐντυπωσιακὴ σύμπραξη ὀργανωτῶν καὶ χορηγῶν οἱ ὁποῖοι κανόνισαν μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἐκδηλώσεις, ἡ «Σοφία» περιόδευσε στὴ χώρα μας σάν… ἐπίτιμο πρόσωπο.
Ὅπως ἀναφέρεται στὸ site τῆς ἑταιρείας ποὺ κατασκεύασε τὸ ρομπότ, Hanson Robotics: «Ἡ Σοφία εἶναι ὁ πρῶτος πολίτης ρομπὸτ στὸν κόσμο καὶ τὸ πρῶτο ρομπότ-Πρέσβης Καινοτομίας γιὰ τὸ Ἀναπτυξιακὸ Πρόγραμμα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ἡ Σοφία εἶναι πλέον δημοφιλής, μὲ ἐμφανίσεις στὸ Tonight Show καὶ στὸ Good Morning Britain, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὁμιλίες σὲ ἑκατοντάδες συνέδρια σὲ ὅλο τὸν κόσμο». Ἱδρυτὴς τῆς Hanson Robotics εἶναι ὁ Ἀμερικανὸς David Hanson καὶ ἡ κατασκευάστρια ἑταιρεία ἔχει ἕδρα στὸ Χὸνγκ Κόνγκ.

Διαθρησκειακὸ meeting μὲ τὴν «εὐλογία» ἑνὸς ρομπότ!
Στὴν Ἑλλάδα, τὸ ἀνθρωπόμορφο ρομπὸτ βρέθηκε στὸ συνέδριο «Meet Sophia» καὶ μάλιστα μὲ μία ὕπουλη κίνηση ἀπὸ πλευρᾶς διοργανωτῶν, ἐπιλέχθηκε μιά – ὑπὸ κατάληψη – ὀρθόδοξη Μονὴ στὴ Ναύπακτο ὥστε ἡ «Σοφία» νὰ διεξάγει ἐκεῖ διαθρησκειακὸ διάλογο (!) μὲ ἐκπροσώπους ἀπὸ ὅλα τὰ θρησκεύματα.
Ὅπως ἐπισημάνθηκε σὲ ἀνακοίνωση τῆς Μητρόπολης Ναυπάκτου, ἡ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴ Ναύπακτο ὅπου ἔλαβε χώρα αὐτὸ τὸ οἰκουμενιστικὸ πανηγύρι, τελεῖ ὑπὸ καθεστὼς «ἀναρχίας καὶ ἀνταρσίας», ἀφοῦ οἱ καταληψίες τῆς Μονῆς δὲν ἀναγνωρίζονται κἂν ὡς μοναχοὶ ἀπὸ τὴ Μητρόπολη καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καὶ ὁ ἡγούμενος ἔχει καθαιρεθεῖ.
Ἔτσι λοιπὸν εἴχαμε μιὰ «πεφωτισμένη» AI ποὺ κάλεσε ὅλα τὰ δόγματα νὰ μονιάσουν κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τῆς «σοφίας» της. Καὶ αὐτὸ ἔγινε (ἀπολύτως σκόπιμα) μέσα σὲ μιὰ ὀρθόδοξη Μονή, ὅπου ἡ «Σοφία» ἔδινε «ἐντυπωσιακὲς» ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν τεχνητὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν ἠθική. Δὲν θὰ ἀντισταθῶ στὸν πειρασμὸ νὰ καταθέσω τὴ σκέψη μου, ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ ἐπικοινωνιακὸ ἔκτρωμα θυμίζει μιὰ γκροτέσκα ἀπομίμηση τοῦ δωδεκαετῆ Ἰησοῦ ποὺ δίδαξε στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντα καὶ κατέπληξε τοὺς διδασκάλους μὲ τὶς σοφὲς ἀπαντήσεις του.
 
Καὶ συνδυάστε αὐτὴ τὴ σκέψη μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ἤδη ἔχουμε ΑΙ ποὺ κατά…λάθος (;) ἔχουν αὐτοανακηρυχθεῖ «Θεοί», ὅπως εἴχαμε ἀναδείξει σὲ προηγούμενο ἄρθρο. Ἂς τὰ κρατᾶμε αὐτὰ στὸ νοῦ ὡς παρατηρήσεις, γιατί καὶ ἡ σημειολογία των νεοεποχίτικων «σόου» δὲν εἶναι σχεδὸν ποτὲ προϊὸν τύχης. Οἱ παράλληλοι συμβολισμοὶ ἔχουν τὴ δύναμη νὰ διαπερνοῦν τὸ συνειδητὸ καὶ νὰ φυτεύονται στὸ ὑποσυνείδητο.
 
 
Ἐξίσου τραγικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ «Σοφία» μέσα ἀπὸ δράσεις παρουσιάστηκε σὲ χιλιάδες ἑλληνόπουλα, καὶ παρουσιάστηκε λίγο – πολὺ ὡς κανονικὸ πρόσωπο. Στὰ παιδιὰ ἐντυπώνεται ἡ ἰδέα ὅτι ἀρκοῦν μερικὰ μηχανικὰ ἐξαρτήματα γιὰ φτιαχτεῖ ἕνας μηχανικὸς «ἄνθρωπος» καὶ ἀρκοῦν μερικὰ βιολογικὰ «ἐξαρτήματα» γιὰ νὰ ὑφίσταται ἕνας κανονικὸς ἄνθρωπος. Ἔτσι χάνεται ἡ ὀντολογικὴ καὶ σωτήρια ἔννοια τῆς ψυχῆς καὶ τὸ μικρὸ παιδὶ ἀντιλαμβάνεται τὸν ἄνθρωπο ὡς ἕνα καθαρὰ ὑλικὸ ὀν, ποὺ μάλιστα μπορεῖ νὰ ξεπεραστεῖ ἀπὸ τὶς μηχανές.
 
Τὰ ρομπὸτ βγαίνουν στὸ «γυαλί»…
Ἀφοῦ τὰ καλώδια, οἱ βίδες καὶ οἱ ἠλεκτρονικὲς πλακέτες τοῦ ὑπερεξελιγμένου «κουβᾶ» τῆς Hanson Robotics περιόδευσαν σὲ σημεῖα τῆς Ἑλλάδας, ἦρθε καὶ ἡ στιγμὴ ποὺ τὸ κατασκεύασμα ἔπρεπε νὰ πλασαριστεὶ καὶ στὸ εὐρὺ κοινό. Νὰ ἐκλαϊκευτεὶ ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ ρομπὸτ καὶ νὰ ἐξοικειωθεῖ ὁ μέσος τηλεθεατὴς μὲ τὴ νέα πραγματικότητα. Αὐτὴ ποὺ θέλει νὰ ἐνσωματώσει τὴν ΑΙ σχεδὸν σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς δημόσιας διοίκησης.
Καὶ ποιός θὰ μποροῦσε καλύτερα νὰ κάνει ἕνα τέτοιο λαϊκίστικο «φροντιστήριο» στὸν τηλεθεατή, ἀπὸ τὸν Γρηγόρη Ἀρναούτογλου;
Ἡ ρομποτικὴ μαριονέτα λοιπόν, ἐμφανίστηκε στὴν ἐκπομπὴ «The Tonight Show» ὡς διακεκριμένος καλεσμένος καὶ παρουσιάστηκε κι ἐκεῖ ὡς… πραγματικὸ πρόσωπο. Ὁ γνωστὸς παρουσιαστὴς φωτογραφήθηκε μὲ καμάρι δίπλα στὸ μηχανικὸ ξόανο καὶ τοῦ πῆρε δεκαπεντάλεπτη συνέντευξη ρωτῶντας τὸ μερικὲς ἐπιτηδευμένες χαζοερωτήσεις, προφανῶς γιὰ νὰ χαλαρώσει τοὺς τηλεθεατὲς καὶ νὰ πάρουν στὰ «ἐλαφριὰ» τὸ ὅλο θέμα.
 
Σὲ ἀρκετὰ σημεῖα τῆς συνέντευξης ἡ «Σοφία» μιλοῦσε σὰν χαλασμένο τζοὺκ μπόξ. Γιὰ παράδειγμα ἀντὶ νὰ πεῖ τὸ «ε…» ποὺ λέμε ὡς ἐπιφώνημα, τὸ ρομπὸτ ἔλεγε «ἔψιλον». Ἀντὶ νὰ πεῖ «ναί», ἔλεγε «νά». Στὴν ἐρώτηση γιὰ τὴν προέλευση τοῦ ὀνόματός της, ἀρχικὰ εἶπε ὅτι δὲν εἶναι σίγουρη ἀπὸ ποὺ βγαίνει, καὶ ἀμέσως μετὰ (ἀπὸ μιὰ δεύτερη ἐρώτηση τοῦ Ἀρναούτογλου) εἶπε πώς… «φυσικὰ ξέρει» ὅτι βγαίνει ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη «Σοφία» καὶ σχετίζεται μὲ τὴ θεὰ τῆς Σοφίας, τὴν Ἀθηνᾶ.
 
«Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι μοναδικοί, ἀλλὰ ἐγὼ εἶμαι πιό… μοναδική», εἶπε τὸ πολυδιαφημισμένο ρομποτάκι ποὺ μᾶς πλασάρει τὴν «ἀθώα» πλευρὰ ἑνὸς ὁλόκληρου συστήματος ποὺ χτίζεται πάνω στὶς ἀρχὲς τοῦ τεχνοφασισμοῦ. Ἕνα ἁπλὸ λογισμικὸ ποὺ βασίζεται σὲ ἀλγόριθμους καὶ συσχετισμοὺς δεδομένων, οἱ τηλεπλασιὲ τὸ παρουσιάζουν σὰν προσωπικότητα, σὰν «νοημοσύνη» καὶ σὰν δημιούργημα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ προορίζεται νὰ ξεπεράσει τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Καθόλου τυχαῖα δὲν ἀναπαράγεται καὶ ἡ ἑξῆς μαρκετίστικη γελοιότητα: ὅτι ἡ «Σοφία» ἔχει ὑψηλότερο IQ ἀκόμα καὶ ἀπὸ τόν… Ἀϊνστάϊν.
Θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τὰ ρομποτικὰ ξόανα θὰ προωθοῦνται ὅλο καὶ περισσότερο στὰ μίντια, ὥστε ὅσο οἱ ἄνθρωποι ὁδηγοῦνται πρὸς τὴ μηχανοποίηση, τὰ ἀνθρωπόμορφα ρομπὸτ θὰ στελεχώνουν τὴν 4η βιομηχανικὴ ἐπανάσταση, ποὺ στὴ βαθύτερη οὐσία της εἶναι ἐπανάσταση ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Ἡ πραγματικότητα δὲν εἶναι τόσο ὅτι προγραμματίζεται ἡ Σοφία γιὰ νὰ μαθαίνει περισσότερα καὶ νὰ μιλάει καλύτερα. Εἶναι ὅτι «προγραμματίζεται» ὁ μέσος πολίτης γιὰ νὰ δεχτεῖ τὴ τεχνοφασιστικὴ «σοφία» τῆς ΑΙ…
 
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2024/03/blog-post_158.html#more