Μίλησε ξανά αυτός ο άγιος άνθρωπος, ο γέροντας Παρθένιος. Είδα το βίντεο εδώ και θεώρησα ότι πρέπει να γίνει έστω και ένα μικρό κομμάτι απομαγνητοφώνηση.
 
Όμως, σίγουρα, πρέπει να δείτε όλο το βίντεο και να ακούσετε αυτόν τον άγιο άνθρωπο!
 
“…..Όλα αυτά είναι γραμμένα. Στην αποκάλυψη και τα Ευαγγέλια. Δεν είναι δικά μου…. Θα γίνει τέτοια αποστασία, που θα γίνει και οι πολύ δυνατοί άνθρωποι να πλανηθούνε…”
 
“…Εμείς πάντοτε όμως θα πρέπει να έχουμε την πίστη και την αγάπη στον Θεό. Και να είμαστε ομολογητές, να ομολογούμε τη δύναμη του Θεού! Γιατί λέει ο Κύριος μας “Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς”.
 
“Τώρα γίνονται πράγματα πολλά και φτάνουνε, φτάνουνε, φτάνουνε… Δεν είναι δικά μου πράγματα, αλλά έτσι τα νιώθω, δεν είναι δικά μου. Εγώ δεν ξέρω τίποτα να πούμε, αλλά έχω έτσι μέσα μου μια πίστη στον Θεό.Λέει κάπου στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, πως θα σφραγίζουν τους ανθρώπους. Το λέει ξεκάθαρα. Και λέει.. Θα δώσει εντολή να σφραγιστούν όλοι οι άνθρωποι. Και όποιος δεν θα σφραγιστεί, δεν θα μπορεί ούτε να πουλήσει, ούτε να αγοράσει.
Τώρα υπάρχει κάποια πονηρία επειδή οι σκοτείνες δυνάμεις εργάζονται πολύ σκληρά. Και τώρα λένε γι’ αυτό το εμβόλιο που λένε οτι θα κάνουν. Και λένε τώρα, ότι θα πρέπει να κάνεις εκείνο το εμβόλιο. Υπόγραψε να κάνεις το εμβόλιο. Ό,τι πάθεις θα είσαι υπεύθυνος εσύ. Αυτό νομίζω είναι μια κοροϊδία. Δηλαδή, νομίζω μας κοροϊδεύουνε. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει η αποκάλυψη. Δεν το λένε ευθέως, το λένε όμως. Και θα πάω εγώ, παράδειγμα, να μου κάνουν το εμβόλιο. Και θα υπογράφω. Δηλαδή, δεν θα μπορώ και να ανοίξω το στόμα μου. Τίποτα…..”
 
“Δεν θα δώσω ευλογία σε κανέναν να κάνει το εμβόλιο”.
 
“Όλο αυτό κρύβει Παγκοσμιοποίηση”
 
Περισσότερα εδώ:
 
https://orthopraxia.gr/νέα-ομιλία-από-τον-γέροντα-παρθένιο/