Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ  κυκλοφορεῖ σέ β΄ἔκδοση πλήρως ἀνανεωμένη καί συμπληρωμένη.
 ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Β΄ ἔκδοσης)
 Σύν Θεῷ, μετά τήν ἐξάντληση τῆς Α’ ἔκδοσης  τοῦ μικροῦ πονήματος: «Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν ὅσιο Γέροντα Πορφύριο», προχωρήσαμε στή Β΄ ἔκδοση, πλήρως ἀναθεωρημένη καί συμπληρωμένη.
Προστέθηκε ἕνα καινούργιο βιογραφικό σημείωμα γιά τό Γέροντα σέ ρέουσα γλῶσσα, τό ὁποῖο ἀντικατέστησε αὐτό τῆς Α΄ ἔκδοσης. Προστέθηκε μία ἀρκετά ἐκτενής εἰσαγωγή. Συμπληρώθηκαν περιστατικά μέ αὐτούσια λόγια τοῦ Γέροντα. Ἔγινε ἀναδιάταξη καί συστηματικώτερη παρουσίαση σύνολης τῆς ὕλης. Ἐγινε χωρισμός σέ μικρά κεφάλαια καί ἑνότητες ὅλου τοῦ βιβλίου γιά εὐχερέστερη μελέτη. Ἐπίσης κάποια σημεῖα σχολιάστηκαν περισσότερο, ἐξομαλύνθηκαν γλωσσικά καί ἐκφραστικά – συντακτικά, ἐνῶ ἔγινε προσπάθεια ἐξάλειψης τῶν ἐπαναλήψεων.
 Παρακαλῶ  εὔχεσθε ὥστε καί ἡ παροῦσα ἔκδοση νά ἀποβεῖ πνευματικά ἐπωφελής σέ ὅλους, πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ Μας. Εἴθε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί ὁ π. Πορφύριος νά πρεσβεύουν γιά τήν Μετάνοια καί σωτηρία ὅλων μας.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης.

Σελίδες 170.
Σχέδια: Μιχαήλ Κικιοάκα.
Τηλ. Παραγγελιῶν:6944577885
Τιμή: 7