romiosyni_33

Η Γέννηση του Χριστού από τον Άγιο Νικόλαο Ορφανό,

Θεσσαλονίκη 1310-1320 μ.Χ.

 Καταβασία.

Κανών. Θεοτοκίον.

ᾠδή στ΄. Τήν θείαν ταύτην,

 Ναός Θεοῦ φωτοστόλιστος, ἐδείχθης Θεοτόκε Πανάχραντε,

αὐτόν κυήσασα, ἐκ τῶν ἀχράντων αἱμάτων σου·

διό κἀμέ δοχεῖον, δεῖξον τῆς χάριτος.

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.